Антропологічний склад
населення


Найкраще вивчено фізичний тип населення, що проживало в районах Дніпровського Надпоріжжя, Приазов'я та Сіверського Дінця, тобто в ареалі Києво-черкаської, Азово-дніпровської та Донецької культур. Серед них переважали люди високого зросту (172—174 см), які відзначалися масивною будовою скелета та добре розвинутим м'язовим рельєфом, переважно великими розмірами черепа та широким, іноді — дещо сплющеним лицем. Це були північні європеоїди, які наприкінці мезоліту, приблизно вісім тисяч років тому, просунулися з північного заходу й частково асимілювали, а частково витіснили місцеве населення, яке за антропологічним типом належало до грацильних південних європеоїдів. Населення, що залишило пам'ятки криської, лінійно-стрічкової та Буго-дністровської культур, відносилось до давньо-середземноморського антропологічного типу: це люди невисокого зросту, тендітної статури, з високим і вузьким обличчям та тонкими рисами. Тим часом, для людності культури ямково-гребінцевої кераміки була властива монголоїдна домішка.
У сучасних межах України дослідники виділяють тринадцять археологічних культур та типів пам'яток, що відповідають окремим племенам та групам племен неолітичної епохи.