Буго-Дністровська
культура

Глиняний горщик буго-дністровської культури. Поділля. Археологічний музей НАН України

Найповніше досліджені поселення: Базьків Острів, Митьків Острів, Печера, Сокільці 1, 2 та 3, Саврань, Пугач 1 та 2, Гард 3 та 4.
Ранній період характеризується змішаним характером керамічного комплексу, тобто наявністю типово криської плоскодонної та буго-дністровської, переважно гостродонної кераміки.
З переходом до середнього неоліту пожвавлюються зв'язки з мисливським населенням Середньої Наддніпрянщини, під впливом якого на Південному Бузі та Дністрі розповсюджується гре- бінцево-накольчастий орнамент. З іншого боку, виникають взаємини з землеробами та скотарями — носіями культури лінійно-стрічкової кераміки, які в цей час заселяють Подністров'я. 
Подальшого розвитку культура набуває в кінці пізнього періоду неоліту — на початку енеоліту. Розширюється географія поселень, значно зростають їхні розміри, що було зумовлено як демографічними, так і господарськими причинами.