Культура
лінійно-стрічкової кераміки

Керамічний посуд культури лінійно-стрічкової кераміки. Поділля

В Україні 60 пам'яток відомі на Волині (Волинська височина), Га­личині, Західному Поділлі та Буковині (Верхнє та Середнє Подністров'я). Єдине поселення, Май­нова Балка, виявлене в Пів­ніч­ному Причорномор'ї — біля м. Ана­ньєва Одеської області. Зем­леробський характер господарства підтверджується численними знахідками на поселеннях різноманітних рільничих знарядь, виготовлених з каменю та кістки: вкладні до серпів, зернотерки, розтиральники, мотики та копачки. Оригінальну групу інвентарю складають так звані колодкоподібні шліфовані долота і тесла, виготовлені з каменю.
Керамічний комплекс складається з двох виразних груп посуду: столового та кухонного. Їхньою головною формою є кулясті посудини з невеликим денцем та широким горлом, іноді з виділеною шийкою. Зустрічаються миски. Основними елементами орнаменту виступають заглиблені лінії та ямки, що завжди поєднуються між собою, через це такий орнамент часто називають "нотним". До найбільш розповсюджених узорів відносяться горизонтальні або вертикальні ряди зиґзаґів та геометричні композиції у вигляді кутів, розеток, ромбів, спіралей тощо.