Лисогубівська культура

Житла лисогубівської культури з поселення Погорілівка-Вирчище. Сіверщина.Реконструкція О. Тубольцева.Археологічний музейНАН України

Це північно-східна частина дніпро-донецької етнокультурної області. У розвитку культури виділяють два періоди. Населення лисогубівської культури у побуті користувалося керамічним посудом досить усталених форм: гостродонними горщиками для приготування їжі та мисками. Орнамент поєднує в собі відтиски гребінцевого штампу та окремі наколи, насічки, лінії, виконані іншими штампами, що утворюють різноманітні композиції.
Характерною ознакою виробничого інвентарю була велика різноманітність крем'яних ріжучих знарядь: ножів, різців, мікролітів у вигляді трапецій та трикутників. З інших порід каменю виготовляли сокири, тесла, ступки для розтирання фарб та зернотерки. Виявлено дуже багато знарядь з кості та рогу: мотики, тесла, долота, наконечники списів, гарпуни, риболовні гачки тощо. 
Економіка культури базувалася на мисливстві: об'єктами полювання були кінь, лось, благородний олень, кабан, тур, косуля, бурий ведмідь, вовк, бобер, черепаха, річкова птиця.  Крім того, ловили рибу, якої було вдосталь у тодішніх водоймах, та збирали молюсків. 
Разом з тим, знахідки на лисогубівському поселенні кісток домашнього бика та відбитків на кераміці зернівок культурного ячменю плівчавстого і, можливо, пшениці однозернняки вказують на зачатки землеробства та скотарства. Певна річ, розвиваючись в надрах економіки привласнювального типу, вони не могли відігравати помітної ролі.
Лисогубівська культура припиняє своє існування з поширенням у краї пам'яток культури ямково-гребінцевої кераміки.