Пам'ятки Донецької
культури

 Крем'яні знаряддя ямково-гребінцевої кераміки. Сіверщина. Археологічний музей НАН України

Пам'ятки поширені в середній течії Сіверського Дінця та його лівих притоках: Осколі, Айдарі, Калитві. Добре вивченими є стоянки Бондариха, Устя Осколу, Ольхова, Зелена Горниця 1, 5 і 6, Клішня 1, 2 та 3.
Маємо великий набір різноманітних наконечників до стріл у вигляді трапецій, сегментів, трикутників, пластинок зі скошеним кінцем, вкладнів до кістяних та рогових списів і дротиків та великі серії різців і скобелів, за допомогою яких вони й вироблялися. Отже, набір знарядь яскраво засвідчує в основному мисливський напрям розвитку господарства донецької культури. Хоча окремі знахідки кісток домашніх тварин, які належали великій та дрібній рогатій худобі й одинокий відбиток на кераміці зернівки ячменю плівчастого свідчать про зародження в надрах привласнювальної економіки скотарства та примітивного землеробства. 
Донецька кераміка виникла під впливом Буго-дністровської та, можливо, Сурської культур, і значною мірою повторює їхні  технології виготовлення, форми та орнаментацію: гостродонні та круглодонні горщики, орнаментовані переважно лініями та відтисками гребінцевих штампів. 
Культура завершила своє існування у зв'язку з заселенням краю з півночі носіями традицій неоліту ямково-гребінцевої кераміки, що сталося вже у ІV тис. до н.е.