Пам'ятки типу
Олексіївської Засухи


Серед неолітичних поселень Степового Криму найбільш показовими є Олексіївська Засуха, Су-Ат 3, Ала-Чук, Долинка, Ішунська, Мартинівка, Фронтове 1.
Стоянки розташовувалися переважно на площадках чи терасах поблизу водоймищ.
Основу господарства пам'яток типу Олексіївської Засухи становило полювання на степові види диких тварин. Оскільки в умовах степу полювання велося в основному за допомогою лука та стріл, тому головним напрямом крем'яного виробництва було виготовлення наконечників стріл та знарядь для переробки мисливської здобичі.