Таш-Аїрська культура


Поширена в гірському Криму. Виникла на місцевій мезолітичній підоснові (мурзак-кобинська культура) під впливом сурської культури Приазов'я. У розвитку культури виділяють два послідовних етапи: ранній та пізній. Найвідомішими є стоянки Таш-Аїр 1, Заміль-Коба 2, Аджі-Коба 2, Кая-Араси, Ат-Баш та ін.
На першому етапі побутувала гостродонна та круглодонна кераміка з товстими стінками, яка прикрашалася врізними лініями, наколами та відтисками гребінця. У кінці неоліту з'являється посуд з плоским дном.
Як і в пізньому мезоліті, крем'яна індустрія була спрямована на виготовлення оснащення мисливської метальної зброї. Це різноманітні вістря до стріл, що мали вигляд сегментів, трапецій, трикутників; ними могли бути й звичайні платівки зі скошеним ретушшю кінцем. Дрібними крем'яними платівками з одним притупленим краєм оснащувалися кістяні чи дерев'яні наконечники списів та дротиків. Виготовлення інших категорій знарядь, серед яких найбільше скребачок та ножів, також було зумовлене насамперед потребами переробки мисливської здобичі.
Отже, господарство неолітичного населення гірського Криму базувалося на мисливському промислі диких тварин (переважно, кабан, косуля, олень) та, меншою мірою, рибальстві. Разом з тим, вважається, що уже в ранньому неоліті робилися спроби вирощування домашніх свиней і, можливо, биків, однак, до кінця неоліту вони не набули подальшого розвитку.