Археологічні пам'ятки
словян VII—IX ст. на Буковині

Ревне 

Поселення Рашків I на Дністрі. Чернівецька областьПоблизу с. Ревне знаходився слов'янський могильник, на якому виявлено рештки крематорію. Досліджено 55 безкурганних поховань за обрядом тілоспалення з наступним захороненням решток кремації в ямах. Неподалік виявлено культове місце (жертовник). На протилежному березі Пруту знаходиться курганний Чорнівський могильник, що нараховує більше 80 насипів.

Рашків 

Поблизу с. Рашків знаходилося слов'янське поселення (райковецької культури). Виявлено 80 жител-напівземлянок, понад 100 господарських ям і один залізоплавильний горн. Знайдено ліпний і обточений на ручному крузі посуд, знаряддя праці та побутові речі (наральник, пружинні ножиці, ножі, шила, кістяні проколки, бруски, жорна та ін.), бронзові прикраси.

Червона Діброва

Поблизу с. Червона Діброва знаходилося слов'янське городище-сховище. Основу оборонних конструкцій, що проходили по периметру городища складала дерев'яна стіна з горизонтально покладених деревин, закріплених стовпами-стояками. Ззовні вона була зміцнена земляним укосом з кам'яною серцевиною — крепідою, а з внутрішнього боку — наземними будівлями з дерев'яно-глиняними стінами. Укріплений майдан не був забудований.

Горбова

Поблизу с. Горбова, поруч із великим селищем райковецької культури, знаходилось святилище. Воно розташоване на мису, центральний майдан (діаметром 30 м) якого обмежений кільцевим валом. На вершині валу — рештки кострищ. Дві бокові площадки також обмежені валами з рештками вогнищ.

Ржавинці

Поблизу с. Ржавинці на краю поселення райковецької культури знаходилось городище-святилище. Воно складається з двох круглих концентричних валів, які обмежують майдан діаметром 24 м. На вершині валів відкриті кам'яні площадки з рештками кострищ. На зовнішньому схилі внутрішнього валу виявлено кам'яний чотиригранний стовп висотою 2,5 м. Певно, це був ідол, що стояв у центрі городища.

Добринівці 

Поблизу с. Добринівці знаходилося слов'янське городище, яке було ремісничим центром. Його з усіх боків оточувала дерев'яна стіна укріплена зрубами-опорами, що розташовані на певній відстані один від одного. Частина зрубів відігравала роль веж. Городища була забудоване житлами-напівземлянками і майстернями ремісників. Опорні зруби стіни також використовувались як житла і майстерні.