Археологічні пам'ятки
словян VII—IX ст. на Поліссі

Райки 

Поблизу с. Райки (Житомирська область) в урочищі Лука знаходилося слов'янське поселення, що дало назву культурі. Розташоване на дюнному підвищення у заплаві правого берега р. Гнилоп'ять. Досліджено 8 жител — чотирикутних напівземлянок зі стінами зрубної конструкції і печами-кам'янками. Горщики ліпні та обточені на повільному гончарному крузі. Ліпні по вінцях часто прикрашені вдавленнями, а ранньогончарні — лінійним та хвилястим орнаментом по всій посудині. Знайдено також залізні ножі та серп, глиняні пряслиця.

Бабка 

Поблизу с. Бабка (Рівненська область) на березі р. Стир розташовані слов'янське городище і селище. Городище оточено кільцевим валом. Діаметр внутрішньої площадки  30 м. Вздовж валу розміщені заглиблення, на дні яких знаходилися залишки вогнищ, у тому числі з кам'яною вимосткою.

Гульськ 

Поблизу с. Гульськ (Житомирська область) на правому березі р. Случ знаходились чотири слов'янські поселення. На одному з них досліджено чотири житла-напівземлянки  з печами-кам'янками. Крім ліпного посуду, знайдено за-лізні ножі та глиняні прясла.

Миропіль 

Між селами Миропіль та Ульха (Житомирська область) знаходиться великий курган-ний могильник ранньосередньовічних слов'ян-дулібів, який складався із 15 окремих курганних груп. Більшість насипів невисокі (30—40 см), ледь помітні, проте є кургани діаметром до 10 м. Досліджено 50 курганів. Навкруг насипу простежені рештки поминальних вогнищ у вигляді ровиків, заповнених вуглистою землею. Перепалені людські кістки знаходились під насипом на невеликих ритуальних кострищах, де і відбувалася кремація, або у невеликих ямках під ними.

Шумськ 

Поблизу с. Шумськ (Житомирська область) знаходилося святилище у вигляді хрестоподібного заглиблення, розмірами 14,2 х 11 м, з чотирма виступами по боках. У центрі знаходився великий стовп, біля якого виявлені рештки вогнища з кам'яною вимосткою. У північному виступі лежали великі прямокутні камені-жертовники, і з цього боку знаходився могильник. Поховання мали вигляд неглибоких ямок, заповнених перепаленими кіс-тками, уламками посуду та золою. Неподалік виявлено садибу, що складалася з житла та господарських споруд.

Тетерівка 

Поблизу с. Тетерівка (Житомирська область) знаходилося слов'янське поселення, на якому досліджено 13 жител зі стінами зрубної і каркасно- стовпової конструкції і печами-кам'янками у кутках та 17 господарських споруд. Серед знахідок переважає ліпний і ранньогончарний посуд, прикрашений лінійним та хвилястим орнаментом. Також виявлені залізні ножі і наконечники стріл, глиняні пряслиця, ложка-ллячка, кам'яна ливарна формочка та "хлібці" — вироби, що формою імітували хліб і мали ритуальне призначення.