Археологічні пам'ятки
словян VII—IX ст. на Сіверщині

Ромни 

Городище в урочищі Монастирище поблизу м. Ромни (Сумська область) дало назву археологічній культурі. Воно займає довгий низький мис біля впадіння р. Ромен в    р. Сулу. З напільного боку городище має рів та вал висотою до 2,5 м, з інших боків висота валу сягає 1,5 м. Форма городища овальна, розмірами 44 х 75 м. На початку XX ст. М. О. Макаренко розкопав шість прямокутних напівземлянкових жител стовпової конструкції. Печі, нижні частини яких вирізались у глиняних останцях, мали глиняні склепіння і черені. Інколи вони мали передпічні ями. В декількох житлах простежені входи із земляними східцями.

Гончарний горщик. Село ВолинцевеВолинцеве 

Поблизу с. Волинцеве (Сумська область) знаходилося слов'янське поселення, що дало назву культурі. На селищі відкриті залишки 31 житла-напівземлянки, 3 виробничих, господарської та 2 ритуальних споруд. Стіни жител мали зрубну конструкцію та  каркасно-плотову із глиняною обмазкою. Опалювались вони   глинобитними печами. Серед    знахідок, крім великої кількості ліпного і гончарного посуду, залізний наральник, ножі, побутові речі, прикраси.

Токарі 

Неподалік від с. Токарі (Сумська область) на лівому березі   р. Псел знаходилося поселення сіверян (волинцевської культури). Площа його близько 3 га. Досліджено напівземлянкове житло розмірами 4,5 х 3,5 м, долівка якого була на глибині  1,2 м. В північному кутку житла споруджена глиняна піч. У житлі, крім уламків глиняного посуду, знайдений розбитий великий гончарний гощик.

Горбово 

Поблизу с. Горбово (Чернігівська область) на мису, що піднімається над заплавою, знаходилося городище роменської культури. Досліджено 11 жител та близько 100 господарських споруд, переважно ями. Житла були напівземлянками, здебільшого мали зрубну конструкцію стін. Печі, вирізані у глиняних останцях, розташовані в одному з кутів. Серед знахідок переважає ліп-ні горщики прикрашені "гусеничкою".

Олександрівка 

Поблизу с. Олександрівка (Чернігівська область) знаходилося поселення сіверян (волинцевської культури). Дослід-жено 8 жител-напівземлянок зі стінами каркасно-стовпової конструкції і глиняними печами в одному з кутів. Серед знахідок переважає ліпний посуд.

Харівський скарб

Срібна фібула з Харівського скарбуХарівський скарб (Сумська область) був випадково виявлений у 1949 р. Складався з виробів із золота та срібла та намиста із черепашок. Серед речей — прикраси, предмети поясного набору та кінського спорядження, частина яких візантійського (балканського) виробництва, частина — середньодніпровського (пастирського), інші мають середньодунайське (аварське) походже-ння або прибалтійські витоки.

Малі Будки

Між селами Малі Будки і Констянтинівка знаходився могильник волинцевської культури, який виявили наприкінці XIX ст., коли виорали більше десятка посудин з перепаленими кісточками. У 1906 р.  М. О. Макаренко дослідив   3 безкурганні поховання за обрядом тілоспалення. Рештки кремації вміщено в урни, які стояли у невеликих ямах. Кожне з поховань було огороджено товстими кілками. У першому похованні — одна урна, другому — три, третьому — дві. Урнами слугували ліпні і гончарні горщики.

Волинцеве 

Поблизу с. Волинцеве (Сумська область), біля поселення, знаходився могильник. Досліджено 17 безкурганних поховань за обрядом тілоспалення із захороненням решток кремації в урнах разом з особистими речами і посудинами-стравницями. У всіх випадках урни та стравниці знаходились під самою поверхнею чорнозему. В жодному випадку ями не простежені.

Сосниця 

Поблизу с. Сосниця (Сумська область) знаходилося поселення і могильник сіверян. На поселенні відкриті 5 жител-напівземлянок з глинобитними печами. Поховання безкурганні за обрядом тілоспалення і захоронення решток кремації в урнах (ліпних горщиках) разом з деякими особистими речами. Виявлено два місця кремації небіжчиків у вигляді площадок з дерев'яних плах.

Волинцеве 

Поблизу с. Волинцеве (Сумська область) на слов'янському поселенні досліджено три споруди виробничого призначення. Вони відрізнялися великими розмірами (до 35— 40 кв. м) та внутрішнім обладнанням. У них було по три печі, повернуті челюстями до центру приміщень. У двох спорудах печі були залізоплавильними горнами. Одна з них заглиблена на 50 см від рівня долівки. Перед піччю розташована яма глибиною 1,3 м заповнена залізними шлаками. За піччю лежала криця того ж діаметру, як і черінь печі.

Мамекине 

Поблизу с. Мамекине (Чернігівська область) знаходилося поселення сіверян (волинцевської культури). Досліджено два житла, які загинули у пожежі. Вони мали зрубні стіни та глинобитні печі в одному з кутів. Поряд з ліпним посудом, в одному з цих жител знайдені фрагменти гончарного посуду.