Археологічні пам'ятки
словян VII—IX ст. у Наддніпрянщині

Монастирок 

Реконструкція забудови городища Монастирок на Дніпрі Черкаська областьПоблизу колишнього с. Монастирок (Черкаська область.) на правому березі Дніпра знаходилося слов'янське городище (райковецької культури). До-сліджено 30 жител-напівземлянок з печами-кам'янками в одному з кутів і численні господарські ями. Знайдено ліп-ний та ранньогончарний посуд, залізні і кістяні знаряддя праці (ножі, ложкар, проколки та ін.), предмети домашнього вжитку і прикраси (бронзові сережки-лунниці), а також арабську срібну монету-дирхем.

Канів 

Південніше м. Канів (Черкаська область) знаходилося поселення слов'янського племені полян (райковецької ку-льтури). Площа приблизно  17 га. Досліджено понад 30 жител, 20 господарських при-міщень та близько 50 господарських ям. Житла розташовані рядами уздовж берего- вої лінії. Отримані матеріали свідчать, що це був великий аграрно-ремісничий центр.

Сахнівка 

Поблизу с. Сахнівка (Черкаська область) між горами Дівицею і Дегтярною знаходилося слов'янське поселення (райковецької культури). До-сліджено 10 напівземлянкових жител з глинобитними печами та декілька десятків господарських споруд. Печі двох форм — кубоподібні та підковоподібні. У приміщеннях був ліпний посуд. Серед інших знахідок — залізний наральник, серп, ножі, жорнові камені, керамічні прясла, намистини тощо.

Пеньківка 

Поблизу с. Пеньківка (Кіровоградська область) в урочищі Макарів острів, що являє собою останець, з усіх боків оточений болотами, знаходилося слов'янське поселення (райковецької культури). До-сліджено 10 напівземлянкових жител з печами-кам'янками. Звертає увагу посуд, виготовлений на повільному гончарному крузі, з хвилястим та лінійним орнаментом. 
В одному з жител, між стіною і піччю-кам'янкою, був знайдений скарб залізних речей. Він складався з наральника, шести серпів, двох сокир, двох тесел, трьох вістрів списів та двох дужок до дерев'яних відер.

Велика Андрусівка

Поблизу с. Велика Андрусівка (Кіровоградська область) знаходився слов'янський безкурганний могильник. Досліджено 29 поховань за обрядом тілоспалення. Рештки кремації захоронені у невеликих ямах або вміщені в урни, які стояли у неглибоких ямах. Можливо, що їх ставили просто на вирівняну площадку й засипали зверху землею. Найчастіше поховання складалося з однієї урни, лише в декількох випадках — з двох або трьох.

Хитці 

Поблизу с. Хитці (Полтавська область) на правому березі р. Удай знаходилося поселення сіверян (волинцевської культури). Досліджено три житла — прямокутні в плані напівземлянки з глиняними печамикубоподібної форми. Стіни жител мали каркасно-стовпову конструкцію. Серед знахідок переважають ліпні опуклобокі посудини з відігнутими вінцями, прикрашеними насічками або вдавленнями по краю. Також виявлені побутові речі і прикраси — керамічні прясла, тиглі, скляні намистини, бронзові браслети тощо.