Хронологія розвитку
Українських земель у V - VIІ ст.

460 р.
Розгром жуаньжуанями хуннського об'єднання "Північне Лян", початок міграції огурських (булгарських) племен у Європу.
462—463 рр.
Поява у Європі перших племен огурського союзу: сарагурів, оногурів, огурів.
463 р.
Посольство огурських племен до Візантії. Початок війн з акацирами та кочовими народами Північного Кавказу.
469 р.
Вторгнення гунів Денгізіха у візантійські землі, його поразка та смерть, повний відхід решток гунів з Подунав'я у Північне Причорномор'я.
469—470 рр.
Остаточне ослаблення гунів, початок їх зворотньої міграції назад у Азію на чолі з сином Аттіли, Ернаком.
470—475 рр.
Поява у Європі булгар-кутригурів та їх проникнення у Північне Причорномор'я одразу після відходу гунів. Зустріч з готами-текракситами.
479 р.
Заключення союзу булгар з Візантією. Перше використання булгар у якості найманців імператором Зеноном.
491 р.
Розрив стосунків з Візантією. Вторгнення булгар у візантійську Фракію.
499 р.
Чергове вторгнення булгар у Фракію, розгром візантійських війск у битві при р. Тзурти.
502 р.
Вторгнення булгар у Фракію.
504 р.
Перемир'я з Візантією, участь булгар як найманців у війні проти готів.
514—515 рр.
Участь булгарських найманців у війні Візантії з готами.
527 р.
Посольство вождя булгар Східного Приазов'я Грода до Константинополя, прийняття християнства ним і його оточенням. Отримання булгарами  статусу федератів і відсилка візантійської залоги Далмація на Боспор.
527—528 рр.
Повернення Грода додому,знищення язичницьких ідолів і початок християнізації булгар. 
528 р.
Повстання проти Грода, його убивство братом Муагерієм, захоплення булгарами Боспору.
529 р.
Візантійська експедиція для повернення Боспору.
530 р.
Невдале вторгнення булгар у Фракію.
535 р.
Повторний невдалий напад булгар на Фракію.
549—551 рр.
Візантія заключає військовий союз з утигурами.
551 р.
Укладання гепідо-кутригурсь-кого союзу проти лангобардів; вторгнення кутригурів у візан-тійську Фракію; розгром кочовищ кутригурів у Північному Приазов'ї утигурами Санділха. Перехід кутригурів Сіннія у візантійські володіння на правах федератів. Незадоволення Санділха та вірогідне присвоєння статусу візантійських федератів також і утигурам.
551 р.
Переселення основної частини кутригурів з Північного Приазов'я на лівобережжя Нижнього Дунаю. 
558 р.
Поява авар на Північному Кавказі, їх посольство до Візантії, початок воєнних дій проти кочовиків Північного Кавказу.
559 р.
Масштабне вторгнення кутригурів на чолі з Заберганом у Візантію, їх розгром на зворотньому шляху утигурами. Відмова утигурів остаточно знищити кутригурів.
559—560 рр.
Угода авар з візантійцями. Підкорення утигурів та кутригурів, вторгнення авар у землі антів.
560—561 рр.
Поява тюрків і хозар у Східній Європі, перехід аварами Дунаю.
567—570 рр.
Підкорення тюрками племен півдня Східної Європи.
568 р.
Посольство тюрків до Візантії. Зворотнє посольство Зімарха.
569 р.
Переселення авар та кутригурів у Панонію
576 р.
Візантійське посольство до тюрків на чолі з Валентином.
576 р.
Конфлікт тюрків з Візантією, захоплення Боспору.
580 р.
Похід тюрків на Херсон, початок усобиці в Тюркському каганаті.
589 р.
Візантійсько-хозарський союз, вторгнення хозар у Албанію. 
598 р.
Завершення усобиці в Тюркському каганаті, посольство до Візантії.
732—733 рр.
Династичний шлюб сина візантійського імператора Лева III Костянтина і доньки хозарського кагана Вірхора Чічак.
737 р.
Похід арабів на чолі з Мерваном проти хозар, їх поразка.
759—760 рр.
Шлюб арабського намісника Закавказзя Йазіда ас-Суламі і доньки кагана Багатура Хатун, розрив дипломатичних стосунків хозар з Візантією.
759—760 рр.
Смерть дочки кагана Багатура, вторгнення хозар у Закавказзя.
786—787 рр.
Антихозарське заворушення у Кримській Готії, його при-душення хозарами, ув'язнен-ня єпископа Іоанна Готського; утворення в Готії області, підконтрольної хозарському тудуну.