Хронологія розвитку
Українських земель у VII ст.

602 р. Розкол Тюркського каганату на Західний та Східний Тюрк-ські каганати. 602 р. Похід авар на чолі з Апсіхом проти антів. 626 р. Посольство візантійців на чолі з Андрієм до тюрків, укладання військового союзу проти персів. Перша половина VII ст. 626 р. Вторгнення розвідумального загону хозар у Албанію. 627 р. Мобілізація підлеглих тюркам народів Східної Європи для Закавказької кампанії проти персів. Вторгнення у Грузію та Албанію. Зустріч джабгу з Іраклієм біля Тбілісі, облога міста. 628 р. Взяття тюрками Тбілісі. Похід Іраклія з 40-тисячним тюркським військом у Персію, захоплення Дастагерда, капітуляція персів. 630 р. Похід тюрків у Вірменію та Албанію, смерть джабгу, виведення військ тюрків з Албанії. 630—631 рр. Убивство Тон-джабгу-кагана та початок усобиці в Захід-нотюркському каганаті. Перша половина VII ст. 632 р. Смерть Тилі-Тегіна, утворення незалежного каганату шадом хозар. 642 р. Перша сутичка хозар з арабами на Дербенті. 645 р. Союзні дії візантійців і тюрків-хозар у Закавказзі проти арабів. Друга половина VII ст. 654 р. Допомога хозар Візантії проти арабів у Албанії. 654—655 рр. Невдалий похід арабів на Баланджар, смерть братів . 662 р. Невдалий похід хозар у Албанію, розрив стосунків з Ві-зантією. 664 р. Вторгнення хозар у Албанію, союз з Джуаншером. Бл. 662 р. Смерть вождя унногундурів Курта, початок конфлікту булгар з хозарами. 665 р. Війна хозар з булгарами, під-корення Батбаяна і втеча Аспаруха у Подунав'я. 665—666 рр. Захоплення степів Північного Причорномор'я хозарами. 666—680 рр. Вторгнення хозар у кримські володіння Візантії, захоплення Боспору, а також вторгнен- ня у лісостеп, підкорення пле- мен сіверян, радимичів та в'ятичів. 671—679 рр. Періодичні напади булгар на Фракію. 680 р. Похід Костянтина IV проти булгар, поразка візантійців. 681 р. Мирний договір Візантії і булгар, переселення булгар у Фракію; підкорення слов'ян Нижнього Подунав'я. Ставка кагана Ібудзіра Гліавана у Північному Причорномор'ї, одруження Юстиніана II на сестрі кагана, морські експедиції Юстиніана проти Херсонесу.