Природні умови

Історія кочових народів епохи Великого переселення народів проходила під знаком адаптації, пристосування до складних кліматичних умов.
В емоційній промові послів утигурів перед Юстиніаном вони скаржилися, що живуть “в країні пустельній і у всіх розуміннях безплідній”. Природа дійсно не сприяла кочовикам у VI ст. Зростаюча аридизація клімату, що чергувалася з короткими проміжками вологих років, викликала ще в V ст. накопичення солей у ґрунті. У сухих південних районах степу це супроводжувалося засоленням невеликих водоймищ та пригніченням рослинності, поширенням галофітів. Порівняно з багатими степами Східної Європи скіфського чи сарматського часу, степи VI—VIII ст. справді були наближені за своїми характеристиками до напівпустельних умов, уявити які читачеві може дозволити сучасне Присивашшя. 
Булгарські племена звикли до ведення господарства в умовах достатньо зволоженого степу. Тому не дивно, що на Україні археологічні пам’ятки кутригурів наразі виявлені переважно у північних районах степу та навіть в лісостепі. Проникнення кочовиків на північ у цей час не супроводжувалося конфліктами зі слов’янами — носіями пеньківської культури (“антами”). Булгари обирали інші ландшафтні умови, рухаючись пологими степовими та луговими “язиками” та залишаючи осторонь слов’янські поселення.
Вплинули природні фактори і на воєнну діяльність кочовиків. Так, кутригури походи завжди здіснювалися у вологі роки і ніколи у посушливі. Причиною останнього була екологічна складова — у сухі роки кочовики були постійно зайняті виснажливими довгими перекочовками у пошуках зеленої трави та придатних водоймищ для напування худоби. І лише у вологі роки, коли ресурсів пасовищ було достатньо, а по дорозі було вдосталь трави і води для коней, кочовики могли здійснювати дальні воєнні походи,а також переселення.
Кризова ситуація у VI—VII ст. охопила не тільки Східну Європу, але й весь степовий коридор Євразії, різко ослабивши ті кочові народи, які були звичними до степових умов і, відповідно, сприяючи кочовикам, що мешкали у напівпустельних та пустельних зонах.