Бабинська культура на
території Надніпрянщини

Наддніпрянщина

Довга Могила в с. Михайлики неподалік від Полтави. Вдалося простежити низку ранніх поховань у дерев'яних рамах, що супроводжувалися рештками офірованих тварин та фаянсовим намистом.