Пам'ятники
середньодонської культури

Зернотерка. Наддніпрянщина

Особливості середньодонської культури сформувалися в області Середнього Подоння за участю місцевих пізньоямних і зайшлих племен донецької та передкавказької катакомбних культур, а також полтавкинської культури Поволжя. Померлих тут ховали не тільки в катакомбах,Посудина середньодонського типу з поховання катакомбної культури пізнього етапу. Донеччина але й у ямах. Характерним типом кераміки середньодонської культури є посудини з високою розтрубною шийкою, з округлим або ламаним профілем плечиків. Орнамент, виконаний відбитками одинарного або дворядного шнура, гребінцевого штампу, покриває всю поверхню посудин. Специфіку мотивів складають трикутники або фестони, обернені вершинами вгору, нанесені по плечиках або по горловині, решта частини тулуба орнаментується суцільними рядами "ялиночки". Розселення цих племен супроводжується заснуванням поселень — на невеликих підвищеннях, на мисах надзаплавних терас лівого берега Сіверського Дінця та його притоків. Зручні заплави й заливні луги створювали умови для ефективного випасу худоби значну частину року без далеких перегонів, а також для землеробських занять. На Слобожанщині та Донеччині відомо більше 30 поселень з керамікою середньодонської культури. На деяких з них виявлені досить потужні, насичені культурними залишками шари, що свідчить про їхній довготривалий характер. Простежуються залишки наземних жител і напівземлянок з системою підпірних стовпів. На деяких поселеннях виявлені сліди металургійного виробництва.