Поселення
городоцько-здовбицької культури

Амфора городоцько-здовбицької культури. Здовбиця

Відомі в 80 пунктах, але далеко не всі вони досліджені розкопками. У Західній Волині поселення розташовувалися по берегах річок і озер, найчастіше на мисах першої надзаплавної тераси, а в Поліссі — на піщаних підвищеннях. На городоцькому етапі споруджувалися невеликі наземні житла пря- мокутної або овальної форми, з каркасно-стовповою конструкцією, двосхилим дахом і відкритими вогнищами в центрі. Довжина жител становить від 3,5 м до 8 м, ширина — 3,5 м (Городок, Зозів, Караєвичі, Бронники, Мирогоща, Моквинський Майдан та ін.). Житла здовбицького етапу (Здовбиця, Зозів) мали дещо складнішу конструкцію, що складалося з двох частин — наземної, каркасно-стовпової, і поглибленої, з материковою лежанкою. Вогнища для обігріву і приготування їжі розміщувалися в наземній частині жител. Біля жител знаходилися господарські ями округлої або овальної форми завглибшки до 1,2 м, заповнені фрагментами кераміки, крем'яними і кістяними знаряддями, кістками тварин. Про землеробство свідчать знахідки знарядь для розпушення землі — рогові мотики. Знаряддями для збору врожаю були серпи з вкладнями, руків'я яких виготовлялися з щелеп тварин, а вкладні — з уламків пластин з дрібною ретушшю. Були також ножеподібні серпи, виготовлені з великих крем'яних пластин з прямим або увігнутим лезом. Обробка зерна проводилася на овальних і чотирикутних зернотерках з пісковику. Знахідки речей з каменю, кременю, кістки, кераміки свідчать про розвиток різних видів общинних виробництв.Керамічні посудини городоцько-здовбицької культури.Зозів, Городок

Поховання городоцько-здовбицької  культури

Могильники городоцького етапу вивчені ще недостатньо. Досліджено декілька поховань, здійснених на стародавньому горизонті, у зібганому стані, перекритих курганними насипа-
ми заввишки 1,7 м і 0,8 м  (Залужжя в Хмельницькій обл., Молодове на Рівненщині). На здовбицькому етапі померлих ховали у ґрунтових могильни-
ках, які звичайно влаштовували біля поселень. Практикувались поховання як у гробницях, збудованих з плит та кусків необробленного каміння – пісковику чи вапняку, так і по- ховання в ямах без кам'яної конструкції (Здовбиця, Городок, Липа, Стадники, Мок-
ре, Зозів, Великий Олексин, Глинськ, Княгинине та ін. в Рівненській обл., Берестечко на Волині). Небіжчиків укладали в зібганому стані на лівому чи на правому боці, орієнтуючи головами в різні сторони світу. Інколи (Княгинине) похованих посипали червоною вохрою. На далеку подорож в інший світ померлим покладали їжу у горщиках, зброю, знаряддя праці. На кістяках зберігаються прикраси, які вони носили, – з кістки, міді чи бронзи.