Сабатинівська культура
на території Запоріжжя

Запоріжжя

Поселення розташовано біля с. Ушкалка Запоріжської обл. Вважається опорною пам'яткою доби пізньої бронзи у Нижньому Подніпров'ї. Це зумовлено її стратиграфією, завдяки якій уперше вдалося з'ясувати, що сабатинівська культура має бути більш ранньою, ніж білозерська. До матеріалів цього поселення неодноразово зверталися багато дослідників.