“Історія міст і сіл
Української РСР”

Петро Тронько — головний редактор “Історії міст і сіл Української РСРПідготовку енциклопедичного видання про історію населених пунктів України було ініційовано постановою ЦК КПУ “Про видання “Історії міст і сіл Української РСР” від 29 травня 1962 р. У написанні фундаментальної історичної праці (26 томів, заг. обсяг понад 2360 авторських аркушів, 10160 статей та довідок, 9000 ілюстрацій) був задіяний 100 тисячний авторський колектив (від науковців до сільських вчителів). Важливу роль у написанні багатотомної праці відіграли обласні державні архіви, музеї, наукові бібліотеки.