Кінець “маланчукізму”

 Маланчук Валентин (13.11.1928—25.04.1984 рр.) — компартійний діяч. Період перебування В. Маланчука на посаді головного ідеолога ЦК КПУ отримав назву “епоха маланчукізму”, що характеризувалася різким зростанням політичних репресій, жорстким ідеологічним пресингом на творчу інтелігенцію, нищівними руйнаціями в українській національній культурі. Маланчук став одним з іні­ціаторів розгортання кампанії по боротьбі з націонал-комунізмом, здійснення заходів, спрямованих на штучне звуження сфери вжитку української мови, дискримінацію Ук­аїнської автокефальної православної церкви.