Конституція УРСР

Засідання комісії з підготовки проекту Конституції УРСР. 1978 рГерб Української РСРПісля широкого обговорення проекту Основного Закону 7.10.1977 р. було прийнято Конституцію СРСР. Згодом 20.04.1978 р. УРСР прийняла свою Конституцію, яка була копією союзної. Декларовані гасла про зростання ролі народу в управлінні суспільством, надання широких прав громадським організаціям, дотримання демократичних свобод на практиці не реалізовувалися.    За Ос­новним законом 1978 р. УРСР формально визнавалася суверенною радянською соціалістичною державою (ст. 68), але об’єд­наною в єдину союзну ба­га­тонаціональну державу. Згід­но зі статтею 6, КПРС проголошувалася керівною і спрямовуючою силою радянського сус­пільства.