Поява нових
громадянських свят і обрядів

     З кінця 1950 рр. вище політичне керівництво СРСР ухвалило ряд рішень, спрямованих на обмеження функціонування Церкви (закриття монастирів, “заходи по припиненню паломництва до так званих святих місць” тощо). Нові резерви в антирелігійній кампанії керівництво УРСР вбачало в діяльності Республіканської комісії по вивченню і впровадженню в побут нових громадянських свят і обрядів. Запровадження новоствореною структурою спеціальних церемоній, які могли б замінити церемонії церковні (хрещення, вінчання, похорон), мало на меті сприяти неприйняттю населенням республіки релігії у будь-якій формі.