Всесоюзний перепис
населення

  “Всесоюзний перепис населення 17—24 січня 1979 року”. Радянський агітаційний плакат, 1978 р.Під час перепису 1979 р. вперше в практиці проведення переписів населення на території України записи, зроблені при опитуванні, за допомогою спеціальних пристроїв зчитування вводилися в ЕОМ і записувалися на магнітних носіях. Чисельність населення УРСР на 17.01.1979 р. становила 49 млн. 755 тис. осіб і збільшилася порівняно з попереднім переписом 1970 р. на 2,6 млн. осіб, або на 5,6%. Середньорічний приріст становив 0,65 %. Міське населення республіки збільшилося з 25,7 мл. осіб у 1970 р. до 30,5 млн. в 1979 р. Чисельність сільського населення зменшилась на 2,2 млн. осіб вна­слідок переходу частини його на проживання у містах, а також у результаті перетворення сільських населених пунктів у міські.