Антифашистський рух
Опору

Панцергренадери Вермахту однієї з дивізій танкової групи Е. Кляйста оглядають підбиті радянські танки після бою в районі Дубно. Кінець червня 1941 р.29 червня 1941 р. ЦК ВКП(б) і РНК СРСР підготували директиву, згідно з якою на партійні й радянські структури покладалося завдання “у захоплених ворогом районах створюватиПартизанський рух у відображенні радянської пропаганди початку війни. Кукринікси, 1941 р. партизанські загони і диверсійні групи для боротьби з частинами ні­мець­кої армії, для розпалювання партизанської війни скрізь і всю­ди, для ви­сад­жування в повітря мостів, залізниць, псування телефонного і телеграфного зв’язку, підпалювання складів і т.д.”, у захоплених районах створювати нестерпні умови для ворога та всіх його пособників, переслідувати і знищувати їх на кожному кроці, зривати всі їхні заходи”. Далі в документі наголошувалося, що для керівництва цією діяльністю необхідно “за­зда­легідь, під відповідальність перших секретарів обкомів і рай­комів, створити з кращих лю­дей надійні осередки та явоч­ні квартири в кожному місті, районному центрі, робітничому селищі, залізничній станції, у радгоспах і колгопах”.
18 липня ЦК ВКП (б) ухвалив постанову “Про організацію бо­роть­би в тилу німецьких військ”, яка зобов’язувала пар­тійні комітети всіх рівнів поліпшити керівництво боротьбою радянського народу у ворожому тилу, надати їй най­ширшого розмаху і бойової активності, призначити для організації підпільних комуністичних осередків і керівництва партизанським ру­хом на окупованих територіях найбільш стійких, відданих і перевірених на ділі партійно-радянських функ­ціонерів. У райо­нах, до яких наближалася лінія фронту, рекомендувалося формувати підпільні партійні та комсомольські осередки, заздалегідь пе­ре­вівши на нелегальне становище частину комуністів та комсомольців, а також бойо­ві дружини і диверсійні загони.
Партизанський загін М. Карнаухова, що діяв у Слов’янському районі Донеччини восени-взимку 1941 р. Ці документи заклали організаційні основи першого етапу ан­ти­нацистського руху Опору.