Антикомуністичний терор

У результаті розслідування контр­розвідки 8-го армійського корпусу, жандармерії та поліції арештовано понад 200 членів ко­му­ніс­тичних організацій краю. 15—28 липня 1942 р. трибунал генштабу угорської армії в Ужгороді виніс 137 вироків. 11 осіб (Р. Ві­нер, Г. Якубович, І. Планчак, Д. Шен­берг, Ш. Сим­­­кович, О. Лень­ко, Федір і Ва­силь Семьон, Ф. Шерамич, М. Тур і В. Домище засуджено до вищої міри покарання. Пер­ші 6 з них були страчені 31 лип­ня, іншим 5 смертну кару замінили пожиттєвим ув’яз­ненням. Такий самий вирок отримало ще 15 осіб, а 14 ко­муністів засудили до 15 ро­ків позбавлення волі. Решта засуджених одержала в сумі 877 ро­ків та 8 місяців тюрми. Багатьох із тих, хто був виправданий трибуналом, не­гай­но інтернували і направили в концентраційні табори в Кіш­тар­чу, Надьканіжу та інші.