Одеська наступальна
операція

26 березня — 14 квітня тривала операція військ 3-го УФ та Чор­номорського флоту, мета якої полягала у тому, щоб у взає­модії з лівофланговими си­ла­ми 2-го УФ розгромити во­ро­же угрупування між Пів­ден­ним Бугом та Дністром.
26 березня наступ розпочали 23-й і 4-й гвард. корпуси 8-ї гвардійської армії. 30 березня з’єднання 5-ї ударної армії витіснили ворога з Очакова.
Німецькі військовополонені під Одесою. 1944 р.На початку квітня воїни 8-ї гвар­дійської армії форсували Ти­лі­гульсь­кий і Хаджибейський ли­ма­ни й відкрили коридор на Одесу.
У боях за Миколаїв відзначилась десантна група ст. лейтенанта К. Ольшанського, яка за­хо­пила плацдарм у порту і стримувала численні атаки ворога до підходу основних сил 28-ї армії. 67 учасників десанту (лише 12 з них вціліли) ста­ли Героями Радянського Союзу.У звільнену Одесу надійшли перші радянські газети. Фотохроніка ТАРС, автор Марк Редькін. 12 квітня 1944 р.
28 березня війська вступили в Миколаїв. 9 квітня розпочався штурм Одеси. Спроби противника евакуювати морем війська і ма­теріальні цінності зірвала авіація 17-ї і повітряної армії. Нім­ці встигли висадити в по­віт­ря пор­то­ві споруди, але не змогли зруйнувати замінованими за­ря­дами архітектурні ше­дев­ри “Пів­ден­ної Пальміри”. 10 квіт­ня Оде­са стала вільною від окупантів.
Переслідуючи противника, війська фронту 11—14 квітня вийш­ли до Дністра, оволоділи Тирасполем і захопили плацдарми на протилежному боці ріки. На цих рубежах Ставка наказала перейти до оборони.
Ста­новище гітлерівців на Кримському півострові, які втратили надіний зв’язок з ба­за­ми в Болгарії та Румунії, а також морські комунікації з портом Констанца, погіршилося.