Олексій Федоров
(“генерал Орленко”)

Партизани Черніговсько-Волинського з’єднання, осінь 1943 р. В центрі — Олексій ФедоровЗ початком війни здійснював керівництво переведенням економіки Чернігівщини на воєнний лад, евакуацію обладнання підприємств, майна колгоспів, радгоспів, МТС, вивезення лю­дей, організацію партизанських загонів. Чернігівський під­пільний об­ком партії створив перший у республіці обласний штаб партизанського руху на чолі з О. Фе­доровим. 28 липня 1942 р. в Рей­ментарівських лі­сах почало діяти перше Чер­ні­гівсь­ке з’єднання партизанських за­гонів (командир О. Федоров, ко­місар В. Дружинін). На початку 1943 р. воно у складі 1,4 тис. бійців рушило в рейд на Пра­во­бе­реж­жя. У червні—лип­ні передислокувалось на Волинь для здійснення диверсій на залізничних комунікаціях про­тивника. У квітні 1944 р. налічувало 12 загонів (3371 осіб) З лип­ня 1943 р. до квітня 1944 р. федорівці пі­дір­вали 661 ворожих ешелонів та 8 бронепотягів. У цей час вони вступали в сутички з загонами УПА. У боях з гітлерівцями партизани зни­щили 252 автомашини, 65 складів, 47 залізничних та 84 шосейних мостів, значну кіль­кість живої сили противника. О. Федоров двічі удостоєний звання Героя Ра­дянсь­кого Союзу.