Середня фахова освіта
під час окупації

Окупанти виявили зацікавлення в налагодженні підготовки кваліфікованих кадрів середньої лан­ки, що дозволило б забезпечити виконання економічних пла­нів (ре­монт сільськогосподарського ін­­вентаря, транспортних засобів, військової техніки), а також функ­ціонування ко­мунального гос­подарства. За матеріальної під­­тримки органів місцевого управ­ління створювалися середні спеціальні навчальні заклади — школи, курси, учи­лища. Най­біль­ше таких установ налічувалося в дистрикті “Галичина”, знач­но менше — в райхскомісаріату “Україна” й “Трансністрії”. 
У 1941 р. у Східній Галичині організовано 10 сільськогосподарських, по 2 обов’язкові ре­міс­ничі й купецькі, 6 торгівельних, 3 середні ремісничі, 7 шкіл домашнього господарства, 1 спе­ціальна технічна. На території “воєнної зони” діяли курси агрономів у Краматорську, стоматологічна школа в Харкові фельдшерсько-акушерська, фармацевтична школа в с. Дівці (Чер­нігівщина), лісова в Нов­го­род-Сіверському, агрономічна в Охтирці, ремісничі в Бахмуті, Краматорську, Юзівці, Маріу­по­лі (Донбасі) та інші.
У серпні—вересні 1942 р. окупаційна адміністрація Вінниці санкціонувала відкриття будівельного технікуму та дев’яти середніх профшкіл різного профілю. На Полтавщині у Ново­сан­жарському районі в лютому 1942 р. почали працювати 4 се­редні училища для підготовки спеціалістів торгівлі, сільського господарства, лісомеліоративної справи, тваринництва, Решети­лів­ці — залізничний технікум. У Києві в середині 1943 р. діяло 6 професійних шкіл, які готували будівельників, ме­талістів, ремісників. У Жито­ми­рі весною 1942 р. з’явилися, фармацевтичне і стоматологічне училища. Розпорядженням ру­мунсь­ких оку­паційних властей у Котовсь­ко­му районі Одещини у травні 1942 р. організовано кілька се­ред­ніх фахових навчальних зак­ладів.