Яссько-Кишинівська
стратегічна наступальна операція

Піхотинці 3-го Українського фронту у повній бойовій готовності просуваються вглиб Карпат. Серпень 1944 р.З метою розгрому групи армій “Південна Україна” (генерала Г. Фріснера) та виведення з війни союзника ІІІ Райху — Ру­мунії Ставка ВГК спланувала стратегічну операцію, до якої залучалися з’єднання й об’єднання 2-го і 3-го УФ, 5-ї й 17-ї повітряної армій.
20 серпня після інтенсивної арт­підготовки війська 2-го УФ розпочали наступ і прорвали тактичну зону оборони противника. Наступного дня, незважаючи на те, що на ділянку бу­ло спрямовано 12 нових во­ро­жих дивізій, частини 2-го УФ просунулись на 40 км й ово­лоділи м. Ясси. Війська 3-го УФ також завершили прорив опорних рубежів й відсікли 6-у німецьку від 3-ї румунської армії. 22 серпня мо­ря­ки Ду­найсь­кої військової флотилії форсували Дністровський ли­ман і захопили Білгород-Дніст­ровсь­кий. Наступного дня фронти за­вершили оточення ки­ши­нівського угруповання німецько-румунських військ, а 46-а ар­мія у взаємодії з Дунайською фло­тилією — 3-ї румунської армії, яка припинила спротив 24 серп­ня. Воїни 5-ї ударної армії звіль­нили Кишинів.
До кінця 27 серпня оточене угру­повання було знищено. З’єд­нання 2-го УФ взяли Фок­шансь­кий УР й увійшли у Фок­ша­ни, а 3-го УФ — відрізали шляхи відходу розбитих військ до Бухареста. До 30 серпня во­рог залишив головну військово-морську базу Румунії Конс­тан­цу, а також Галац, Суліну, Тульчу.
В ході операції було розгромлено 22 німецькі й більшість ру­мунських дивізій, взято в полон 208,6 тис. полонених, (у тому числі 25 генералів), захоплено знач­ну кількість озброєння і тех­ніки. Від окупантів звільнено Мол­давську ССР та Ізмаїльську область УРСР, виведено з війни Ру­мунію, яка оголосила війну Ні­меччині. Це відкрило шлях на Балкани.
Ціна успіху операції — 69,1 тис. полеглих і 217 тис. поранених червоноармійців.