"Азбучна війна" —
боротьба за український правопис

"Азбучна війна" — боротьба за український правопис

 Імператор Франц Йосиф I.jpg"Азбучна війна" — громадсько- культурний рух українців Галичини, спричинений спробою австрійського неоабсолютистського уряду перевести українське письменство на латинський алфавіт. Галицький намісник граф А. Голуховський, спекулюючи на проявах русофільства серед частини тогочасної галицької інтелігенції, намагався зобразити українців ворогами Австрії та існуючого суспільного ладу й протиставити їх полякам як єдиній опорі цього ладу й заслону перед наступом панславізму. Виставляючи латинізацію української азбуки як рятівний засіб проти уявної русифікації, він насправді вбачав у ній шлях до прискорення полонізації українського населення провінції. Урядовий проект заміни української азбуки латинкою був викладений у брошурі секретаря міністерства освіти у ВідніГраф Аґенор Голуховський, перший намісник цісаря в Галичині слов'янського походження.jpg Й. Їречка, виданій на початку травня 1859 р. Для його обговорення й затвердження ухвалою міністерства освіти від 8 червня 1859 р. створена комісія у складі визначних українських діячів, кількох урядовців, А. Голуховського та Й. Їречка. Під час її засідань більшість українських членів, однак, висловились проти латинки (Я. Головацький, М. Куземський, Й. Лозинський, М. Малиновський). Проти проекту також виступили міністерський радник Г. Шашкевич, інші представники української громадськості. Відомі славісти П. Шафарик (чех) та Ф. Міклошич висловилися проти проекту, і його було відкликано. Після ще кількох спроб намісництва втручатися в українські шкільні та церковні справи і відповідних скарг митрополита Г. Яхимовича на ім'я імператора Франца Йосифа I, 24 березня 1861 р. видано міністерський декрет, за яким українцям у питаннях мови і літератури в дусі нових конституційних віянь залишено повну свободу дій. На цьому "Азбучна війна" закінчилася.