Поселення
празько-корчацької культури у Галичині

Зелений Гай

Поблизу с. Зелений Гай (Тернопільська область) знаходилося давньослов'янське поселення (празько-корчацької культури). Виявлено вісім жител-напівземлянок з вертика-льними стінами і знівельованою долівкою. Вони чоти- рикутні в плані, по кутах та посередині стінок мають ямки від стовпів — опор каркасних стін. У семи житлах були печі-кам'янки, а в одному — відкрите вогнище. У житлах виявлено ліпний посуд та побутові речі. Поселення є однією з найраніших пам'яток склавинів.

Касперівці 

Поблизу с. Касперівці (Тернопільська область) знаходилося поселення склавинів (празько-корчацької культури). Виявлено рештки кількох жител-напівземлянок з печами-ка- м'янками та дві господарські ями. Житла згоріли, про що свідчать обвуглені плахи та значна кількість сажі і попелу. Знайдена значна кількість уламків глиняних ліпних горщиків.

Підбірці 

Поблизу с. Підбірці (Львівська область) знаходилося поселення склавинів (празько-корчацької культури). Досліджено заглиблене житло квадратної у плані форми. На долівці житла, яка зафіксована на глибині 0,5 м виявлено шість ямок від стовпів, три з яких розташовані у кутах житла. У четвертому, північно-західному куті була піч-кам'янка. У житлі знайдено глиняний ліпний посуд.

Ріпнів 

Поблизу с. Ріпнів (Львівська область) знаходилося давньослов'янське поселення празько-корчацької культури (Ріп-нів II). Досліджено 10 жи- тел-напівземлянок, які мали приблизно однакову конструкцію. Форма їх наближена до квадрату, довжина стін близько 3 м, глибина долівки — 0,8—1,3 м. Печі глиняні, підковоподібної форми. У деяких житлах були при-стінні виступи — основа лав-лежанок.
На давньослов'янському поселенні празько-корчацької культури (Ріпнів II) досліджено приміщення виробничого призначення, пов'язане із залізо- обробкою. Воно являє собою напівземлянку майже квадратної форми. В одному з кутів була глиняна піч підковоподібної форми, заповнена шматками залізних шлаків та криці, уламками посуду. У материковій стінці споруди вирізані три металургійні чи ковальські горни, черені яких вимощені уламками глиняного посуду. Біля них у долівці знаходились дві неглибокі ями. Крім великої кількості ліпного глиняного посуду та побутових речей, знайдено бронзову підвіску-лунницю.Ліпний горщик. Поселення Ріпнів ІІ
Поблизу с. Звиняч (Тернопільська область) виявлено два ранньослов'янські поховання за обрядом тілоспалення. Рештки кремації вміщено у ліпні горщики празько-корчацького типу. Обидва горщики товстостінні, особливо у нижній частині, зі значними домішками шамоту і піску у тісті. По краю вінець вони прикрашені орнаментом з пальцевих вдавлень.

Колодрібка 

Неподалік с. Колодрібка (Тернопільська область) на лівому березі Дністра знаходилося селище склавинів (празько-корчацької культури). Досліджено житло чотирикутної форми, долівка якого заглиблена до 70 см і добре утоптана. Черінь печі-кам'янки був підмазаний глиною. Поблизу печі розчищено чотири ямки із залишками обгорілих стовпів — рештки лави або стола. В житлі знайдено невелику кількість уламків ліпного посуду.

Львів

На південній окраїні Львова знаходилося поселення склавинів (празько-корчацької культури). Досліджено квадратну напівземлянку зі стінами довжиною    4 м. Долівка на глибині 0,8 м. У північно-західному куті були рештки печі-кам'янки розмірами 0,8 х 1,2 м. У житлі знайдені уламки ліпного глиняного посуду.