Громадянська будівля в
Ольвії

Життя на території Ольвії і Тіри відновилося за часів імператора Діоклетіана (284– 305 рр.). Обидва міста відбудовують згідно з античними традиціями, хоча якість будів-
ництва дещо погіршується.Ольвія. Залишки будівлі громадського призначеннякінця ІІІ — початку IV ст. н. е.
В останні роки в Ольвії була відкрита будівля громадського призначення, яку було складено з вапнякового каміння на розчині з вапняку. Треба відзначити, що вапняковий розчин, який широко використовувався у римській будівельній практиці, в Ольвії майже не застосовували. Це перше його використання у кладках будинку. Будинок був споруджений не раніше кінця ІІІ  ст. н. е. На жаль, він дуже погано зберігся, особливо його північна частина. Можливо, знахідка в завалі каміння, нижчому за стіну приміщення, бронзової монети імператора Костянтина I  (306–337 рр.) дозволяє датувати його спорудження. Поки що встановлені тільки його розміри по лінії схід-захід – вони складають 16,75 м. У західній частині будинку розкриті два кам'яні вимощення, що були розділені внутрішньою стінкою. На рівні північного вимощення знайдена невелика скляна лита голова, виконана у високому рельєфі. Знахідка унікальна і не має аналогів. Судячи з іконографії, це зображення морського божества. Напіввідкритий рот може вказувати на використання цієї голови як вставки у мармурову плиту фонтана, розташованого у приміщенні громадської будівлі.
Будинки Тіри, як показали дослідження останніх років, зберігали прямокутну конфігурацію. В центрі одного з приміщень був виявлений кам'яний вівтар. У той час існували також замощені вулиці з водостоками. Варварські традиції у будівництві не простежуються.