Християнство у
Північному Причорномор'ї

Херсонес. "Базиліка в базиліці" (фото І. Жука)У IV ст. н. е. відбуваються певні зміни в ідеології населення Боспору та Херсонеса. Разом із новими культами, що проникали зі східних провінцій Римської імперії, тутХерсонес. Колонада базиліки 1935 р. (фото І. Жука) з'являються перші християни. На Боспорі виявлені невеликі християнські некрополі. Тут існувала єпархія, на чолі з єпископом Кадмам, який поставив свій підпис під документами I Вселенського собору в Нікеї у 325 р.
Мало відомі молитовні християн цього часу. Але ймовірно, що як молитовно використовували поховальну камеру Царського кургану, на стінах якої були вирізані хрести. Проте тільки у V–VI ст. християнство стає панівним на Боспорі та охоплює різні соціальні верстви населення. Якийсь єпарх Ісгудія згадується у почесному написі за царя Дуптуна (483 р.).
Дещо інакше проходив процес  християнизації населення в Херсонесі. Тут існував перехідний період від політеїзму до християнського монотеїзму, про що свідчить наявність поховань зі змішаною символікою. Згідно з епіграфічними джерелами, у Херсонесі зазнавали гоніння християни у пізньоантичний час. Тільки в IV — на початку V ст. у некрополі міста зафіксовані поховання християн. Проте, свідчення про херсонеського єпископа Еферія, який був присутній на II Вселенському соборі 381 р., вказують на те, що в останній чверті IV ст. у Херсонесі вже існувала єпархія. 
У некрополі міста відкрито десять склепів із християнським живописом, датовані другою половиною V—VI ст. До цього ж періоду належать типово християнські поховальні комплекси та надгробки у формі хреста. Починається будівництво базилік.