Азаров Микола Янович

   
Азаров Микола Янович — народився 17 грудня 1947 р. у м. Калуга, Росія. 
Уряд М. Аазароав (2010)Має вищу освіту, у 1971 р. за­кін­чив Московський університет ім. М. Ломоносова, за фахом — геолог-геофізик. У 1986 р. за­хис­тив докторську дисертацію, з 1991 р. — професор, з 1997 р. — член-кореспондент Національної академії наук України. Трудову діяльність розпочав у 1971 р. на підприємствах вугільної га­лузі у Підмосков’ї, у 1984—1995 рр. керував роботою одного із науково-дослідних інститутів Мін­вуглепрому України. Впро­довж 1996—2002 рр. був головою Державної податкової ад­мі­ністрації України, входив до складу РНБО України. Неод­но­разово обирався народним де­путатом України, був головою Комітету Верховної Ради з пи­тань бюджету, а також з питань фінансів і бан­ківської діяльності (у 1994—1998, 2006, 2007—2010 рр.). Двічі посідав посаду першого віце-прем’єр-міністра і міністра фінансів України в урядах В. Яну­ко­ви­ча (2002—2005, 2006—2007 рр.). З кінця 2004 р. — до початку 2005 р. виконував обов’язки прем’єр-міністра України. Після обрання Президентом України В. Яну­ко­ви­ча був призначений на по­са­ду прем’єр-міністра України (11 бе­резня 2010 р.). На­го­род­же­ний державними орденами. Лауреат державної премії України.