Гетьман Вадим Петрович

Київщина, Наддніпрянщина, Запоріжжя, 1998 р.

Гетьман Вадим Петрович

Гетьман Вадим Петрович (12.07.1935 р.—22.04.1998 р.) — фі­нансист, політичний і державний діяч незалежної Украї­ни. Народився у с. Снітин Лу­бенсь­кого р-ну Харківської (ни­ні Полтавської) обл. За­кін­чив Київський фінансово-економічний інститут у 1956 р., працював у банківських, фінансових, цінових та планових ор­га­нах виконавчої влади в За­по­різькій обл. Від 1975 р. — на керівній роботі у Києві: понад 12 років працював першим за­ступ­ником голови Державного комітету УРСР по цінах. Вадим Петрович Гетьман.jpgОчо­лю­вав створюваний ним Українсь­кий республіканський акціонерний банк “Агропром­банк”, республіканський акціонерний комерційний банк “Украї­на”. Від березня до грудня 1992 р. був головою правління НБУ. У березні 1993 р. пере­йшов на постійну роботу до Верховної Ради Ук­раї­ни, очолював підкомісію з фі­нансово-бюджетних питань, був заступником голови Ко­мі­те­ту з пи­тань фінансів і банківсь­кої діяль­ності. В. Гетьман відіграв важливу роль у створенні банківської та грошово-фінансової системи в Українській державі на початку 1990-х років та формуванні її політики. Здійс­нив велику роботу із за­про­вадження в Україні самостійної грошової одиниці — гривні, на перших паперових знаках якої стоїть його особистий підпис. У 1996 р. став Головою Біржо­во­го комітету Української міжбанківської ва­лют­ної біржі. Обирався на­род­ним депутатом Верховної Ради 1-го та 2-го скликань. Брав участь у створенні законодавчої бази Украї­ни, в розробці та прийнятті Конституції України 1996 р. (про це він написав у книзі “Як приймалась Конституція Украї­ни”). Вадима Гетьмана було вбито у під’їзді будинку, де мешкав, у м. Києві.