Костик Роман Іванович

     Роман Костик Космічна обсерваторія SOHOНародився у 1940 р. у с. Перечині на Закарпатті. З 1961 р. (після закінчення Ужгородського державного університету) працює в Головній астрономічній обсерваторії НАН України.
    Упродовж 1961–1967 рр. Р. Костик розробив теорію впливу звукових хвиль, які поширюються в атмосфері Сон­ця, на профілі спектральних лі­ній; розв’язав обер­нену задачу теорії дифузії випромінювання; запропонував механізм утворення яскравої облямівки сонячних протуберанців на сонячному диску.
Протягом 1968–1979 рр. на одному з найкращих у світі спектральних телескопів — монохроматорі подвійної дифракції ГАО НАН України — Р. І. Костик провів унікальний цикл спостережень ліній поглинання в спектрі Сонця. На основі цих досліджень у 1980–1989 рр. він побудував нову тривимірну модель атмосфери Сонця. Ця модель дала можливість передбачити наявність ра­ні­ше невідомих особливостей поведінки спектральних ліній.
     Разом із професором Е. А. Гуртовенком учений розробив ме­тод побудови узгоджених систем сил осциляторів, за допомогою якого визначив величини сил ос­циляторів близько 2000 ліній 49 хімічних елементів. Для такої кількості ліній це найточніша у світі система.Вид супутника КОРОНАС-Ф на орбіті
У 2000–2009 рр. результати космічних експериментів доповнено наземними спостереженнями, які проводили на найкращому в світі сонячному телескопі VTT (о. Тенеріфе, Іспанія). 
     У 2001 р. під керівництвом Р. І. Костика і за його участю розроблено та ви­готовлено макет спеціального телескопа “ДИФОС” для геліосейсмологічних досліджень Сонця. За допомогою телескопа “ДИФОС” реєстрували глобальні коливання яскравості Сонця одночасно в шістьох ділянках спектра, що дало можливість розв’язати проблеми попередніх аналогічних космічних експериментів. Зокрема, вперше бу­ло виявлено залежність потужності глобальних коливань яскравості Сонця від глибини в його атмосфері, а також змінність із часом потужності мод окремих коливань на одній і тій самій глибині. Пізніше ці висновки були підтверджені результатами спостережень на космічній станції “SOHO” (США).