Луганський державний
медичний університет

 Луганський державний медичний університетПанно на будівлі університетуЛуганський медичний інститут заснований у 1956 році, коли було прийнято рішення уряду України про створення нового навчального медичного закладу в м. Луганську.
У 1994 році інститут був реорганізований у Луганський державний медичний університет. У 1997 році університет пройшов чергову атестацію та акредитований за ІV рівнем.
Університет займається в основ­ному двома провідними науковими проблемами: науковою розробкою і впровадженням медичної системи життєзабезпечення потерпілих у техногенних аваріях і катастрофах та медичними аспектами екології в умовах промислового регіону Донбасу. Робота над першою проблемою стала основою теорії і практики медицини катастроф України. Ця робота удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки за 2000 рік. Підготовці кадрів в університеті приділяється особлива увага. Щорічно захищається по 4—6 докторських і 15—20 кандидатських дисертацій. В університеті функціонує дві Спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій. Університет друкує 7 наукових журналів та збірників, які включені до переліку видань, затверджених ВАКом України. 
Університет веде об'єднані дослідження й має партнерські сто­сунки з багатьма науковими установами в усьому світі, з такими як Кембриджський університет, Медичний центр Кардиффа (Велика Британія), Польська медична академія, клініки невідкладної медицини в Німеччині, Бельгії, Австрії та Ізраїлі, Медичний центр у Сент-Етьєні (Франція), Нью-Йоркський медичний центр, ук­раїнські медичні товариства в Канаді та Австрії.