Помаранчева революція:
трактовки і погляди

  Учасники Помаранчевої революції. Київ, 2004 р.  
Керівники МайдануДемонстрації у Львові під час Помаранчевої революції, 2004 р.Помаранчеву революцію (за кольором оранжевої символіки виборчої кампанії В. Ющенка) не варто повністю ототожнювати з виборами Президента 2004 р. Помаранчева революція почалася вніч на 22 листопада, а завершилась 3 грудня — рі­шен­ням Верховного Суду України про проведення переголосування. Існує кілька версій трактування цих подій. Прихильники В. Януковича розглядають цю подію як антидержавний заколот, а прибічники В. Ющенка — як протест, не­згоду виборців проти фальсифікацій їх волевиявлення. Серед головних версій: помаранчева революція як наслідок попереднього розвитку країни, як спроба виходу з суспільно-політичної кризи. Це — результат спонтанного вибуху народного обурення, спровокованого маніпуляціями з результатами голосування. Існує трактування, що помаранчева революція — як вплив зовнішніх сил, зіткнення інтересів країн західних демократій, насамперед США і, до певної міри, Євросоюзу, та Росії — з іншого, за сфери політичного впливу. Згідно ще одного підходу, помаранчева революція — це витвір “політичних технологій і політтехнологів” — і вітчизняних, і зарубіжних, — як резуль­тат розробленого “політичного сценарію”.Учасники Помаранчевої революції. Київ, 2004 р. Проте, вже в люто­му 2010 р,. на наступних Президентських ви­борах, після 5 років перебування на посту Глави Української держави рейтинг Віктора Ющенка став май­же вдесятеро менше, аніж на початку його каденції.