Віктор Федорович
Янукович

Біографія
Офіційний портрет Президента УкраїниВіктор Федорович Янукович народився 9 липня 1950 року в м. Єнакієве Донецької області у родині робітника, українець. 
Освіта — вища, в 1980 р. закінчив Донецький політехнічний інститут (нині — Донецький державний технічний університет) за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”, у 
2001 р. — Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр міжнародного права. 
Трудову діяльність розпочав у 1969 р. газівником Єнакієвського металургійного заводу.
1969—1976 рр. — автоелектрик, механік автопідприємства Єнакієвського металозаводу.
1976—1984 рр. — директор автобази виробничого об’єднання “Орджонікідзевугілля”.
1984—1987 рр. — директор автобази виробничого об’єднання “Донбастрансремонт”.
1987—1989 рр. — заступник директора з питань автотранспорту, заступник начальника відділу дирекції з МТЗ і транспорту Донецького головного державного виробничого об’єднання вугільної промисловості. 
1989—1991 рр. — виконуючий обов’язки ди­ректора, директор виробничого об’єднання “Дон­бастрансремонт”.
1991—1994 рр. — генеральний директор ви­робничого об’єднання “Укрвуглепромтранс”.
1994—1996 рр. — генеральний директор До­нецького ТВО автомобільного транспорту.
1996—2002 рр. — заступник голови, перший заступник, голова Донецької облдержадміністрації.
2002—2005 рр., серпень 2006 — грудень 2007 рр. — Прем’єр-міністр України.
4 липня 2004 р. висунутий Партією регіонів кандидатом у Президенти України. 
Народний депутат України п’ятого та шостого скликань. Голова Партії регіонів.
Кавалер орденів “За заслуги” трьох ступенів, заслужений працівник транспорту України, відзначений іншими державними нагородами.
Доктор економічних наук, професор. Академік Академії економічних наук України та Транспортної академії наук України.
Одружений. Дружина Людмила Олександрівна. Домогосподарка. Два сини. Старший Олександр — бізнесмен. Віктор — народний депутатВіктор Янукович України V і VI скликань.
Передвиборна програма кандидата 
на пост Президента України 
Януковича Віктора Федоровича 
“Україна — для людей!”
Вкрай складні реалії вимагають від найвищого керівництва країни оперативного та ефективного реагування, виважених, скоординованих дій, спрямованих на подолання кризових явищ.
Кожному зрозуміло, що сьогоднішні керівники країни не спроможні виконати це відповідальне завдання, використати надані їм повноваження на користь держави та людини. У запалі взаємних сварок та звинувачень вони забули про державу, довели країну до банкрутства, політичної та економічної руїни, принесли у жертву своїм особистим амбіціям майбутнє України, добробут її громадян. 
Зміна влади — перший крок на шляху до оновленої країни
Віктор Янукович з дружиною та синамиВірю в те, що народ України дасть свою категоричну оцінку всій помаранчевій владі, цим бездарним по­літиканам, через вибори очистить українську владу від популістів, політичних авантюристів та корупціонерів.
Впевнений, що у цей складний час народ України довірить мені відповідальну справу подолання ка­тастрофічних наслідків їх злочинного правління. Я готовий використати свій багаторічний досвід та знання на благо людей і країни.
За роки своєї роботи на різних посадах, під час перебування при владі та в опозиції я сформував монолітну та відповідальну команду однодумців, команду висококласних фахівців, які без зайвої політичної метушні та гучних заяв досягають по­ставлених цілей, отримують позитивний ре­зультат.
Я і моя команда не витрачаємо час на пусто­порожні розмови та самовихваляння. Здавна звикли переконувати у своїй правоті не солодкими обі­цянками, а реальними результатами. 
Реформи — шлях до світового визнання
Після рішучого подолання наслідків кризи, спричиненої непрофесіоналізмом помаранчевої влади, буде створено необхідні умови для системного оновлення суспільних відносин, підвищення дієвості державної влади, за­безпечення прогресивного розвитку держави, гідного рівня життя її громадян. 
Мої програмні положення передбачають проведення системних реформ, кардинальних змін у житті суспільства, які будуть уособлювати наші спільні кроки до світового визнання. 
1. Сильна економіка — успішна країна
Україна повинна за 10 років увійти до 20 найбільш економічно розвинених країн світу (G 20).
Стрижневим питанням динамічних перетворень стане застосування вже апробованої нами дієвої ін­вестиційно-інноваційної моделі розвитку. На­ціо­наль­на економіка потребує масштабного залучення нових ідей, сучасних технологій та достатніх фі­нан­сових ресурсів. Першочерговим завданням най­ближчих ро­ків є масштабна модернізація на­ціо­нального ви­роб­ництва, впровадження енер­го­збе­реження, зрос­тан­ня про­ду­к­тивності праці, зміц­нен­ня конкурентних позицій вітчизняного ви­роб­ника на зовнішніх то­вар­них ринках.
Починаючи з 2010 р., гарантую щорічне зростання ВВП, збільшення частки інноваційно активних підприємств, збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну до 50 млрд. дол. США у 2014 р. 
Стійке економічне зростання сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення, зростанню заробітної плати, забезпеченню цінової та валютно-курсової стабільності. Узгоджена державна антиінфляційна політика дозволить забезпечити значне зниження темпів інфляції, починаючи з 2010 р. Забезпечу пріоритетність стимулювання підприємств малого і середнього бізнесу шляхом надання доступу до кредитних ресурсів, зменшення податкового на­ван­таження, у тому числі значне зниження податкових платежів для підприємств, які створюють нові робочі місця. Малий та середній бізнес потребують не лише уваги, а й захисту з боку держави.
Доб’юся прийняття нового Податкового кодексу, зроблю Україну найбільш інвестиційно при­ваб­ливою у Східній Європі:
— податкові канікули для малого бізнесу на 5 років;
— зниження ПДВ до 17% з 2011 р.;
— зниження податку на прибуток до 19% з 2011 р., з наступним щорічним зниженням на 1% до 16%.
Забезпечу реалізацію національної програми відродження українського села:
— юридичну гарантію захисту земельних паїв;
— своєчасну виплату державних дотацій віт­чизняним сільгоспвиробникам;
— компенсацію процентів за кредитами інвесторам сільгосппроектів.
Створю пільгові умови для залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, газифікацію сільських населених пунктів, будівництво автошляхів, медичних і освітніх закладів — забезпечу високий рівень соціальних стандартів для кожного громадянина України незалежно від його місця проживання.
Динамічний розвиток економіки, збільшення надходжень до Державного бюджету України нададуть необхідні ресурсні можливості для за­провадження європейських стандартів соціального захисту, якісного піднесення життєвого рівня громадян України.
Президент України Віктор Янукович з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу
2. Від соціальної незахищеності — до державних гарантій!
Держава повинна стати надійним гарантом гідного рівня життя своїх громадян. 
Я і моя команда наповнимо реальним змістом проголошений у Конституції України фунда­мен­тальний принцип визнання людини найвищою со­ціаль­ною цінністю, пріоритетності її конституційних прав, свобод і законних інтересів.
Запроваджу принципово нову державну стратегію надання соціальних гарантій громадянам упродовж усього життя.
Забезпечу формування на законодавчому рівні та гарантування цінової стабільності і доступності для кожної людини:
— державного “антикризового” продовольчого кошика — переліку продуктів харчування, за­хи­щен­их державою від цінових коливань (хліб, овочі, олія, молочні продукти, цукор, круп’яні вироби);
— державного “антикризового” медичного кошика — переліку життєво важливих лікарських засобів та медичних послуг (якісна швидка медична допомога, життєво важливі медичні препарати). 
2.1. Майбутнє народжується у родині 
Моя мета — п’ятдесят мільйонів громадян України вже у 2020 р.
Кожна дитина повинна мати родину.
Гарантую системну і довгострокову підтримку української родини. Вже з 2011 р. при народженні першої дитини українська родина отримає 25 тис. грн., другої — 50 тис. грн., третьої та кожної наступної дитини — по 100 тис. грн.
Гарантую щомісячні соціальні виплати на кожну дитину: при досягненні нею 3-річного віку і до 
13 років родина отримуватиме щомісячно по 250 грн., а з 13 до 18 років — по 500 грн.
Кожній дитині — гарантоване місце у дитячому садку. 
Кардинальна зміна якості та тривалості життя, всієї демографічної ситуації надасть можливість відновити людський потенціал країни. 
Трудові мігранти зможуть повернутися до своїх родин.
Президент України Віктор Янукович та Генеральний Секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд
2.2. Освіта — гідна інвестиція у майбутнє!
На законодавчому рівні гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75%. Створю належні умови для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця про­живання, майнового стану та фінансових мож­ли­востей батьків. 
Зустріч Президента України Віктора Януковича з Президентом США Бараком Обамою
Протягом 10 років принаймні 3 українські уні­вер­си­тети повинні увійти до світового рейтингу 
500 най­кращих вищих навчальних закладів. 
Насамперед буде забезпечено:
— відмову від системи обов’язкового зовнішнього оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів;
— надання можливості випускникам, які закінчили школу до 2009 р., вступати до ВНЗ за шкільними атестатами;
— зменшення показника наповнюваності шкільних класів, що збереже 2000 сільських шкіл. 
2.3. Доступне житло 
Серед пріоритетних напрямків моєї діяльності — збільшення житлового фонду України, забезпечення громадян доступним житлом. 
Створю умови для відродження іпотечного кре­дитування з фіксованою ставкою не більше 7% на рік.
Держава повинна сформувати потужне замовлення на будівництво соціального житла. За 10 років буде збудовано 1 млн. квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями.
Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з правлінням “Ялтинської Європейської Стратегії”: поруч з ним — Александер Рар, член Ради директорів YES та Александер Квасневський,  голова правління YES та Президент Польщі (1995—2005 рр.), 18 травня 2010 р.
2.4. Державна пенсія: гарантоване повноцінне життя
Гарантую:
— встановлення мінімальних розмірів пенсій, які забезпечуватимуть базові потреби кожної людини: житло, їжа, лікування;
— підвищення соціальних стандартів для за­до­во­лен­ня культурних потреб і можливості придбання то­варів довгострокового споживання;
— створення умов для повноцінного відпочинку і туризму;
— захист прав працюючих пенсіонерів;
— відміну пільг при нарахуванні пенсій для висо­ко­посадовців. 
3. Здоров’я людей — впевнене майбутнє
Забезпечу поетапне збільшення обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров’я до за­гально­європейського рівня (10% ВВП). 
Раз і назавжди викореню започатковану владою ганебну практику поборів з хворих за отримання медичних послуг.
Посилю державний контроль за якістю медичних послуг та препаратів. Захищу громадян від цінових стрибків на ринку лікарських засобів. Гарантую якісну безкоштовну екстрену медичну допомогу.
Інститут сімейного лікаря стане основою сучасної системи медичної допомоги.
4. Від влади чиновників — до влади народу!
Місцеве самоврядування повинно стати надійним та міц­ним фундаментом народовладдя. Принципово важ­ливе розширення повноважень місцевих рад, мак­си­мальне усунення бюрократичного апарату від ви­рі­шення питань розвитку територіальних громад. Вис­ту­паю за децентралізацію влади, реформування між­бюд­жетних відносин на користь місцевого самоврядування.
Виступ Віктора Януковича перед виборцями, 2010 р
5. Дві мови — одна країна!
Прагну реального утвердження в Україні європейських стандартів демократії, неухильного забезпечення прав і свобод людини. Виступаю за надання російській мові статусу другої державної. Я — послідовний при­хиль­ник цивілізованого вирішення цього питання, здійснення збалансованої державної мовної політики, яка адекватно реагує на мовні потреби суспільства, від­повідає загальновизнаним нормам міжнародного права, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин. 
6. Сучасна армія — безпека країни
Гарантую перехід на контрактну армію з 2011 р. 
Забезпечу переозброєння армії сучасними видами озброєння, використовуючи вітчизняні розробки, ви­сокі технології і виробничі потужності оборонного комплексу країни.
Українська бронетехніка, військово-транспортна авіа­ція, ракетні комплекси забезпечать високу боє­го­товність збройних сил.
В першочерговому порядку будуть забезпечені житлом безквартирні офіцери. Запроваджу порядок отримання молодими офіцерами житла протягом пер­шого року служби.
Президент України Віктор Янукович з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим під час.
7. Зовнішня політика: відкритість і добросусідство
Головним завданням національної зовнішньої політики вважаю збереження позаблокового статусу України.
Враховуючи сучасні геополітичні реалії, переконаний у тому, що позаблоковий статус України є клю­човим елементом національної безпеки, гарантом піднесення її міжнародного впливу і авторитету. 
Відновлю дружні та взаємовигідні відносини з Російською Федерацією, країнами СНД, забезпечу стратегічне партнерство зі США, ЄС, країнами “великої двадцятки”.
Забезпечу вдосконалення механізмів державної влади, зміцнення засад парламентаризму і демократії, реформування системи правосуддя. Продовжу рішучу боротьбу з корупцією та тіньовою економічною діяльністю. Прагнучи до суспільного прогресу, й надалі захищатиму конституційне право громадян на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Україна посяде гідне місце у світовому співтоваристві. Об’єднавши наші спільні зусилля, ми побудуємо нову — успішну та заможну Україну! Україну для людини, 
Україну для людей!
Результати голосування по Україні в 2010 р.
Згідно з результатами, оприлюдненими ЦВК, за 
В. Ф. Януковича проголосувало 48,95% виборців, за Ю. В. Тимошенко — 45,47%.
В абсолютних цифрах за Віктора Януковича про­голосували 12 481 266 виборців, за Юлію Ти­мо­шен­ко — 11 593 357 виборців.