Фонд Віктора Пінчука

Фонд Віктора Пінчука

Фонд Віктора Пінчука — це не­за­лежна приватна міжнародна бла­гочинна організація, яка ви­зна­на найбільшою в Україні. Фонд був заснований на початку 2006 р. відомим українським бізнесменом та громадським діячем В. Пінчуком. Фонд здійс­нює декілька важливих доброчинних проектів: мережаВіктор Пінчук, 2010 р..jpg сучасних центрів надання допомоги новонародженим “Колиски надії”, “Анти-СНІД”, “Київська школа Економіки”, “Центр су­час­ного мистецтва Pinchuk­Art­Centre”, ор­га­нізація конференцій “Ялтинська Європейська стра­тегія YES)”, загальнонаціональна премія “Гор­дість країни” (з 2003 р.), проекти щодо за­хис­ту прав лю­дини та ін. Бюд­жет фонду у 2008 р. становив 25 млн. доларів США. Фонд В. Пінчука є членом Євро­пейсь­кого Центра Фон­дів та Українського Форуму гран­тодавців, партнером ялтинської єв­ропейської стратегії, співпрацює з багатьма міжнародними неурядовими організаціями. Засновником фонду є Віктор Пін­­чук — один з українських бізнесменів, громадський діяч, який вже понад 15 років розробляє й підтримує чисельні доброчинні проекти в Україні, бере активну участь у суспільному жит­ті країни, у багатьох міжнародних та всеукраїнських добродійних організаціях.Віктор Пінчук та Деміен Хьорст.jpg Віктор Пін­чук народився 14 грудня 1960 р. у Києві, має вищу освіту (1983 р. — закінчив з відзнакою Дніпропетровський металургійний інститут, кандидат технічних наук (1987 р.). Є власником компаній “Інтер­пайп” та “EastOne”. Обирався на­родним депутатом Верховної Ради (1998—2002, 2002—2006 рр.). В. Пінчук є членом правлінь багатьох впливових міжнародних організацій (Інс­­ти­тут світової економіки Пе­тер­сона, Інституту Брукінгса, ін.). У 2009 р. Віктор Пінчук удостоєний звання Почесний громадянин м. Києва. У 2010 р., за версією журналу “Time”, Вік­тор Пінчук став першим українським громадським діячем, кот­рий увійшов до списку 100 най­впли­во­ві­ших людей світу.