Меморіальний комплекс
пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в
Україні

Київщина, 2008 р.

Меморіальний комплекс пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні

22 листопада, у субботу у Києві було відкрито меморіальний комп­лекс пам’яті жертв го­ло­до­мо­ру 1932—1933 рр. в Україні. Автор меморіального комплексу — відомий скульптор, народний художник Ук­раї­ни (1998 р.), лауреат Шев­чен­ківської премії Анатолій Гай­дамака. Складовими частинами меморіалу є свічка Па­м’я­ті, зал Пам’яті, Чорні дош­ки України. Меморіальний Комп­лекс побудований за кошти дер­жавного бюджету, вартість будівництва першої черги комплексу складала близько 133 млн. грн. Це перша черга меморіалу, дру­гий етап комплексу включає спорудження Му­зею жертв Голодомору. Від­крит­тя меморіалу жертвам го­ло­до­мору проходило в рамках заходів, присвячених 75 роковинам го­ло­до­мо­ру 1932—1933 рр. в Україні. За різними оцінками, го­ло­до­мор 1932—1933 рр. забрав жит­тя від 7 до 10 мільйонів ук­раїнців. У рамках меморіальних за­ходів в Києві у На­ціо­наль­ній опері відбувся Між­на­род­ний фо­рум “Народ мій завжди буде!” пам’яті жертв го­лодомору за учас­тю Пре­зи­ден­тів України, Польщі, Литви, Лат­вії і Грузії. На Між­на­род­ний форум зібралися представники майже 40 країн. 22 листопада вранці у Со­фійсь­ко­му со­борі пройшла панахида і мо­литва за загиблими з голоду. У Міжнародному форумі брали участь делегації ЮНЕСКО, Єв­ропарламенту, ОБСЄ, ПАРЄ, пар­ламентські та урядові делегації з багатьох країн. Цере­мо­нія освячення Меморіалу па­м’я­ті жертв Голодомору розпочалася о 15-00 на схилах Дніп­ра на Печерську, недалеко від лаври. О 16-00 розпочалася Націо­наль­на хвилина мовчання, а потім Всеукраїнська акція “Запали свіч­ку”. Заходи 22 листопада 2008 р. завершували тиждень пам’яті про жертви голодомору в країні. За ін­фор­мацією МЗС Ук­раїни, у листопаді 2008 р. парламенти 14 держав світу визнали голодо­мор в Україні геноцидом проти українського народу, а парламенти ще п’яти країн вша­нували пам’ять жертв голодо­мору. У 2007 р. ЮНЕСКО вшанувала пам’ять жертв го­ло­домору, а у 2008 р. відповідну заяву прийняла ПА ОБСЄ. Європарламент визнав голодо­мор злочином проти людяності. Автор меморіалу А. Гайдамака був нагороджений орденом кня­зя Я. Муд­ро­го V ступеня (січень 2009 р.).