Мистецький арсенал

Київщина, 2006 р.

Мистецький арсенал

22 травня 2006 р. Президент України В. Ющенко підписав Указ про концептуальні засади створення та функціонування культурно-мистецького та му­зей­ного комплексу “Мистецький арсенал” у Києві. У травні 2007 р. комплекс “Мистецький арсенал” відкрився для відвідувачів з експозицією проектів фіналістів конкурсу “Музей су­час­ного мистецтва”, у якому брали участь 143 українські та зарубіжні учасники. Створення комплексу здійснювалося під без­посереднім патронатом0016bqp7.jpg Пре­зи­дента України В. Ющенком під контролем Державного управ­ління справами. 23 серпня 2009 р. було відкрито у Мис­тець­кому арсеналі виставку Пре­зидентом України В. Ющен­ком під назвою “De profundis” (“Із глибин”), присвячену українській скульптурі. Споруда розташована у заповідної території Старої Києво-Печерської фортеці, поруч із лаврою. Будівля “Арсеналу” була зведена у 1784—1803 рр. У лютому 2010 р. після завершення Пре­зи­дентської каденції В. Ющенко став головою наглядової ради культурно-мистецького та музейного комплексу “Мис­тець­кий арсенал” у Києві. Проте упродовж кількох років “Арсенал” потребує ще продовження ре­конст­рукції та будівельних робіт з метою, щоб стати центром мистецтв й інтеграції у світовий культурний простір. Зокрема, 2009 р. у Державному бюджеті було за­кла­дено 200 млн. грн. на за­вер­шення реконструкції та будівництва “Арсеналу”. 3 лютого 2010 р. Президент України В. Ющенко надав культурно-мистецькому й музейному комплексу “Мистецький арсенал” статус національного, а 18 лю­то­го 2010 р. підписав Указ про створення наглядової ради. Мистецький арсенал має бути не просто ще одним музеєм, а музейним комплексом, котрий разом із лаврою та сусідніми музеями, становить культурне об­личчя столиці України, формує культурно-мистецьку цитадель в історичній частині Києва — як одного із культурних центрів Центрально-Східної Європи. Поєднання і баланс між презентацією минувшини й сучасного, історії культури українського народу, народної творчості та тво­рів сучасності по­кли­кано вста­новленням цілісності культурного простору Украї­ни, продемонструвати на­леж­ність Ук­раї­ни до європейської культури.