Назарій Яремчук

Буковина, 1995 р.

Назарій Яремчук

Назарій Назарович Яремчук народився 30 листопада 1951 р. у с. Рівня Виж­ниць­кого р-ну Чернівецької області у селянській родині. Мав гар­ні музичні здіб­ності. Від 1969 р. почав спі­вати у самодіяльному ансамблі “Сме­річка” при Вижниць­ко­му будинку культури. У 1970 р. вступив до Чер­ні­вець­кого університету (геог­рафічний фа­куль­тет). Пер­ше мистецьке ви­знан­ня прийшло з виконанням пісень: “Не­зрів­няний світ кра­си”, “По Кар­патах ходить осінь”, “Го­рян­ка”.170035_187464921269494_100000179610747_736757_880402_o.jpg У 1971 р. особ­ливу по­пулярність і невичерпну всенародну любов співаку при­несла пісня Володимира Іва­сюка “Чер­во­на рута”, виконана Н. Ярем­чуком у дуеті з В. Зін­кевичем. У 1971—1972 рр. ансамбль “Сме­річ­ка” з успіхом виступав на всесоюзних пісенних конкурсах. У 1982 р. Н. Ярем­чук став ху­дож­нім керівником колективу “Смеріч­ка” Чернівецької філармонії. У віці 27 років молодий співак був удостоєний звання За­слу­же­ного артиста України. У 1988 р. закінчив Київський інс­ти­тут культури і здобув вищу музичну освіту. Упродовж 1991—1994 рр. здійснив багато концертних поїздок з репертуаром українських пісень у Ка­на­ду, США, Бразилію. У піснях Назарій оспівував красу рідної землі, історичне минуле українського народу, вірність кохання й міцну родину: “Родина, ро­ди­на” “Чуєш, мамо”, “Зелений гай”, “Батько і мати”. 30 червня 1995 р. через тяжку недугу співак передчасно помер на 44 році життя.