Шлях до Європейської
спільноти

  Круглий стіл “Інтеграція у ЄС — шлях у майбутнє” за участю лорда Річарда Балфе. 7 жовтня 2010 р., м. ВінницяПід час робочого візиту маршалка Сенату Республіки Польща Богдана Борусевича на Вінниччину. 1 грудня 2010 р.Європейський вибір для Ук­раї­ни незворотний. Він у свідомості українців, у відносинах в ділових колах, у культурних об­мі­нах та прагненнях молоді. Україна, Польща та Німеччина — побратими за багатьма ознаками: гео­політичною, взаємною економічною зацікавленістю, спільністю поглядів на державний устрій та місцеве самоврядування. Україна не соромиться вчитися кращому досвіду в Польщі та Німеччині. Водночас Україна з гордістю пропонує братнім єв­ропейським країнам свої нау­ко­ві розробки, мистецькі та спор­тивні надбання, промислові товари, ринки для взає­мо­ви­гід­ної торгівлі. Але головне, що збли­жує наші держави, — це праг­нення українського, польського та німецького народів до діалогу на засадах рівності, ду­хов­ного взаємозбагачення та обміну найкращим досвідом в усіх сферах життєдіяльності. Між­народну громадську організацію (МГО) “Україна—Польща—Німеччина” було створено на уста­новчих зборах 22 лю­того 2007 року. Серед засновників ор­ганізації були громадяни України, Польщі та Ні­меч­чини. Го­ловою було обрано Сергія Татусяка. 
   Презентація МГО “Україна—Польща—Німеччина” відбулась у липні 2007 р. у Німеччині в 
м. Нойштреліц, що розташовано в 100 кілометрах від столиці ФРН м. Берліну. До складу 100-особової делегації, окрім представників МГО, увійшли голова Він­ниць­кої облдержадміністрації Олександр Домб­ровсь­кий, місь­кий голова м. Вінниці Воло­ди­мир Гройсман, народний ансамбль танцю “Барвінок”, фольклорний ансамбль “Виш­ня”, окремі виконавці та майстри народної творчості. У ході візиту відбулась низка зустрічей з представниками німецьких місцевих влад, бізнесу, культури, спорту. Вінницькі творчі ко­лективи презентували своє мистецтво. Міській владі м. Нойштреліца було надано про­позицію щодо підписання до­говору про співпрацю між м. Ладижин і м. Нойштреліц, яку охоче підтримала німецька сторона. 
   У Вінницький, Волинський, Запорізький, Харківський, Херсонський, Полтавський областях діють осередки то­ва­риства.