Смерть Патріарха

Київщина, 1995 р.

Смерть Патріарха

14 липня 1995 р. помер Пат­ріарх Київський і всієї Русі-України Володимир (в миру Ва­силь Ро­ма­нюк). 124-6-1.jpgСвятіший Синод УПЦ-КП сповістив, що поховання ма­ло відбутися у Києві у вівторок, 18 липня, а літургія — у Во­ло­ди­мирському соборі. Але міс­це поховання остаточно ви­зна­че­не не було. Представники УПЦ-КП на­магалися отримати дозвіл на по­хо­вання у Святій Со­фії. Проте, враховуючи статус Со­фійського за­повідника як па­м’ят­ки світової культури ЮНЕСКО, влада за­про­понувала для поховання місце на Бай­ко­во­му кладовищі. 18 лип­ня, об 11 год. тисячі людей при­йш­ли, щоб по­про­щатися з Пат­ріарх­ом. 6_IMG_1446_1.jpgКрім киян, прибуло багато народу з інших областей України, особливо за­хід­них. Закінчилася літургія у Володимирському соборі, а лю­ди не знали, куди нестимуть тру­ну. Коли було прийняте оста­точне рішення йти до Святої Софії — невідомо. До­лаю­чи мі­лі­цейські кордони, процесія прямувала до Св. Софії. Дер­жав­ні діячі, що брали участь у похороні, сподівалися добитися дозволу від уряду поховати Пат­ріар­ха на території собору. На Со­фійсь­кому майдані перед зачиненими во­ріть­ми заповідника процесія да­рем­но чекала 4 години. Оскіль­ки на­бли­жалися сутінки, було ви­рі­шено хоронити тіло Пат­ріарха під стінами Софії. Пат­ріарха вреш­ті-решт було поховано під стіною біля дзвіниці Со­фійсь­кого заповідника.