Український дім

Київщина, 1995 р.

Український дім

Будинок споруджено в 1978—1982 роках. за проектом архітекторів Головкиївпроекту : лауреата Державної премії СРСР В. І. Гопкала (керівник групи), В. М. Гречини, В. Є. Коломій­ця, Л. І. Філенка. За побудову приміщення та його художнє оформлення в 1985 році авторів проекту відзначено Держав­ною Шевченківською премією.
Будинок спочатку призначався для розміщення тут Київського філіалу Центрального му­зею В. І. Ле­ніна, який був створений 1938 р. і до переїзду 1982 р. в цю споруду розміщувався у бу­дів­лі колишнього Пе­да­го­гічного музею (тепер тут Київський місь­кий будинок вчителя).Український Дім у дні роботи Світового Конгресу Українців 2008р.jpg
Експозиція і фонди Музею Ле­ні­на була у приміщенні з 1982 по 1993 рік. Розпорядженням Ка­бінету Міністрів України від 2 квітня 1993 року було створено центр “Український дім” при Кабінеті Міністрів України і на його баланс було передано будівлю колишнього музею Ле­ні­на. З того часу експозицію ко­лишнього музею демонтовано та розміщено у фондах, а центр використовується як багатофункціональний виставково-презентаційний комплекс для проведення акцій різноманітного спря­мування: фо­румів, конгресів, симпозіумів, кон­ференцій, презентацій, семінарів, прес-конференцій, науково-технічних та торговельно-промислових вис­тавок, культурно-мистецьких акцій, вернісажів, са­ло­нів, аукціонів, фестивалів, концертів, ви­довищно-роз­ва­жаль­них заходів.Український-дім1.jpg
“Український дім” має просту, лаконічну форму. Чіткий ритм пілонів, білий мармур облицювання у поєднанні з червоним гранітом надають йому монументальності. Загальна площа споруди складає 17550 м2, в тому числі 8850 м2 експозиційної площі.