Відбудова
Михайлівького Золотоверхого Собору у Києві

Київщина, 1998 р.

Відбудова Михайлівького Золотоверхого Собору у Києві 

Собор є центральним храмом Михайлівського Золотоверхого монастиря — одного з найдавніших у Києві. Заснований у 1108—1113 рр. онуком Яро­сла­ва Мудрого, князем Свя­то­пол­ком ІІ Ізяславовичем. Вва­жають, що це — перша цервка на Русі з по­золоченими куполами (звід­ки походить і назва). Михайлівський Золотоверхий монастирМихайлівський Золотоверхий монастир дзіниця ліворуч та собор праворуч.jpgСо­бор є мо­лод­шим тільки за Св. Со­фію та лавру. Збу­до­ва­ний з каміння і цегли-плінфи технікою “мішаної кладки”, а його стіни прикрашали мо­заїки і фрески. Комплекс Ми­хай­­лівсь­кого Золотоверхого мо­нас­тиря включає дзвіницю та со­бор. Був усипальницею кількох київських князів (Святополка, його дружини Варвари, ін). Під час монгольської навали, під час наступних війн зазнав відчутних втрат. Після відбудов та розширень протягом XVI—ХVІІ ст. став одним з найбільших монастирів, був резиденцією Київської митрополії (1620 р.), тут діяла друкарня. Є унікальною пам’яткою стилю українського бароко. У 1937 р. був підірваний у зв’язку з проектом створення на його місці урядового центру. Монастир стояв у руїнах до 1991 р., на­ступ­ного року Ми­хай­лівській площі повернули її назву. УПЦ (КП) розпочала збір коштів для відтворення со­бору. У 1995 р. Президент Л. Д. Куч­ма під­писав Указ про відбудову Михайлівсь­ко­го Золо­то­верхого монастиря. Со­бор був відновлений у архітектурних формах XVIII ст. (за до­кументами проф. І. В. Моргі­левсь­ко­го). Від­новлення собору тривало кіль­ка років — у 1997—2000 рр., над відтворенням собору трудилися найкращі ар­хі­тек­тори, конструктори, інженери та бу­дівельники України. Першою по­стала дзвіниця Ми­хай­лівського монастиря у 1998 р. Бані Ми­хай­лівського со­­бору засяяли золотом. Собор було відкрито на День Києва 1998 р., за участю патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета, який освятив мо­нас­тир.Мозаїки собору врятовані зі зруйнованого храму 12 століття.jpg Також були присутні Пре­зидент України Л. Куч­ма, прем’єр-міністр В. Пусто­вой­тенко та мер Києва О. Омель­ченко. На­весні 2000 р. відкрито для бо­го­служіння та відвідування центральну частину собору. У 2001—2004 рр. фрагменти фресок, що зберігалися в Ермітажі, були передані Україні. У соборі проходить служба Української пра­вославної церкви (УПЦ КП), діє монастир. У 2008 р. відзначалося 900-річчя Михай­лівсь­кого Собору і 1020-річчя Хрещення Русі.