Територія Буковини в
період раннього Залізного віку

Буковина

Носії культури займалися землеробством, скотарством та різними ремеслами. Померлих спалювали у спеціальних крематоріях (досліджені у Круглику та Ставчанах), а рештки кремації ховали у глиняних горщиках — урнах (Остриця).
В Луцьку, Одерадах, Ставку, Гіркій Полонці, Черську, Шепелі виявлено поселення і могильники лужицької культури, що доводять осілість племен, які досить густо заселяли цей край.       
Племена культури фракійського гальштату. Знайдені поселення, скарби, городища, могильники. Поблизу сіл Широка Поляна, Волока, Коростувата знайдено укріплення, для яких характерні масивні земляні вали, серцевина яких часто обпалена, та глибокі рови.