Територія
Надніпрянщини в період раннього Залізного віку

Наддніпрянщина

Серед чорноліських пам'яток на Ворсклі значний інтерес складає поховання воїна, відкрите біля с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області. Поховання здійснено за чорноліським обрядом трупоспалення, прах зсипано у земляну яму. Серед знахідок — залізні вістря списів, бронзові наконечники стріл, залишки шести вуздечок. Як вважають деякі дослідники, це поховання свідчить про появу в середовищі чорноліських племен загонів кінноти, спорядженої за скіфо-кіммерійським взірцем.       
Пам'ятка чорноліської культури в с. Суботів Чигиринського району Черкаської області. Складається з Малого містечка — круглого укріплення площею 0,5 га та прилеглого до нього поселення завбільшки 1,5 га. Виявлено залишки жител, уламки глиняних ливарних форм та 2 скарби: бронзовий кельт, залізне тесло, 2 браслети; набір бронзових прикрас.
На Правобережжі у басейні Тясмину в племен чорноліської культури склався власний бронзоливарний центр для виробництва знарядь праці та різних прикрас. Інтенсивно розвивалася залізоробна справа. Із заліза виготовляли вістря списів, клинки кинджалів та мечів, ножі тощо. Різноманітними були знаряддя з кістки: наконечники стріл, гарпуни, предмети кінського спорядження.
Більшість чорноліських укріплень — городищ — була розташована на південній межі лісостепу (між сучасною Смілою і Кременчуком), на мисах корінного берега. Площа їх порівняно невелика: 40-100 м в діаметрі. Городища оточували земляним валом, на якому будували дерев'яні фортечні споруди. Із зовнішнього боку до валу примикав рів. Круті схили посилювались ескарпами.