Територія Поділля в
період раннього Залізного віку

Поділля

На території України племена фракійського гальштату проживали в межах сучасних Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Жили в невеликих неукріплених поселеннях, розташованих найчастіше на берегових підвищеннях, у наземних будівлях з каркасними стінами або в землянках.  
Біля с. Голігради на Тернопільщині поширені пам'ятки  Ґава-Голіградської культури, городища виявлено біля сіл Лисинички та Нижнє Кривче. Городище біля с. Лисинички займало 160 га, збереглися вал і рів. Поселення неукріплені, житла наземні і вкопані в землю. Для поховального обряду характерне трупоспалення і поховання решток у глиняних посудинах (урнах).
Розкопано і досліджено городища чорноліського типу в селах Григорівка (Вінницька область) та Рудківці (Хмельницька область). Ці укріплені поселення мають багато спільного з матеріалами чорноліських пам'яток Середнього Подніпров'я.
Поховання чорноліської культури за обрядом трупопокладення виявлено біля с. Печера на Вінничині.
Група городищ виникла й у Східному Поділлі. Серед них найбільш відоме Немирівське. Населення цієї території виготовляло високоякісний глянсовий столовий посуд, прикрашений пластичним орнаментом.